Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, obiekty użyteczności publicznej - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7268119 2020-01-24
godz. 00:00
Dolnośląskie Realizacja opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Szczytna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282367 2020-01-24
godz. 08:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia w Oddziale Kardiologii przez lekarzy specjalistów w d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281694 2020-01-24
godz. 09:00
Dolnośląskie Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez: LEKARZY W PORADNI CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252268 2020-01-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (UMW/IZ/PN-133/19) Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283270 2020-01-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zatrudnionych lub pełniąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289795 2020-01-24
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa lampy szczelinowej -1 kpl. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Lampa szczelinowa parametry techniczne zgodnie z załącznikiem nr 2 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291316 2020-01-24
godz. 11:00
Dolnośląskie Wykonanie opracowania elementów strategii wprowadzenia produktu na rynek glukozowej pochodnej metotreksatu na rynek w ramach Zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284738 2020-01-24
godz. 11:30
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresy wykonywania badań USG na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288749 2020-01-24
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa aparatu RTG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290671 2020-01-24
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa aparatu USG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7270539 2020-01-24
godz. 13:00
Dolnośląskie Wykonywanie czynności i procedur lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7270538 2020-01-24
godz. 13:00
Dolnośląskie Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Paliatywnym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275372 2020-01-24
godz. 13:01
Dolnośląskie Dostawa pasków do glukometrów typu I-XELL na wyposażeniu szpitala. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288392 2020-01-24
godz. 14:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w dziedz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280267 2020-01-24
godz. 14:00
Mazowieckie 3/SPiZ/2020 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi kontroli jakości badań laboratoryjnych w programie LABQUALITY, wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286424 2020-01-24
godz. 14:00
Dolnośląskie Dostawa siatek przepuklinowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264406 2020-01-27 Mazowieckie Analiza wariantów systemu kontroli dla wydatków w perspektywie 2021-2027 Celem ekspertyzy jest określenie optymalnego systemu kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294538 2020-01-27 Śląskie Opracowanie technologii autoklawizowanych tworzyw silikatowych na bazie Ubocznych Produktów Spalania (UPS) popiołów lotnych. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290497 2020-01-27 Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/SynapsaMed z dnia 20.01.2020 r. Firma Synapsa Med Sp. z o. o. w związku z planowaną realizacją proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282901 2020-01-27 Mazowieckie Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Sak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275018 2020-01-27 Mazowieckie Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Polkowice.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290662 2020-01-27
godz. 08:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń pielęgniarskich na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w Pracowniach zabiegowych Oddziału Kardiologii (H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293373 2020-01-27
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielania świadczeń zdrowotnych przez: LEKARZY SPECJALISTÓW W PORADNI CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252339 2020-01-27
godz. 10:00
Dolnośląskie Wyroby medyczne – Dostawa systemu zamkniętego do poboru krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB Numer referencyjny: ZP/PN/57/12/2019 D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275633 2020-01-27
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw diagnostycznego sprzętu medycznego RTG Eidos RF...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7265822 2020-01-27
godz. 10:00
Dolnośląskie Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Chi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286315 2020-01-27
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawy materiałów biurowych, biurowo-eksploatacyjnych i druków Numer referencyjny: EZ/777/NT/19 1. Przedmiotem zamówienia są do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7253922 2020-01-27
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa mieszanek mlecznych Numer referencyjny: USK/DZP/PN-442/2019 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252272 2020-01-27
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych Numer referencyjny: EZ/629/610/19 Wartość bez VAT: 9 126 792.26 PLN Zadanie 1D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7285357 2020-01-27
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa, montaż i uruchomienie chłodziarek laboratoryjnych dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Kli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)