Przetargi i zamówienia - Rzeszów - Medyczna, obiekty użyteczności publicznej, Dekarstwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7336002 2020-02-24 Podkarpackie Usługa nabycia, przygotowania i produkcji audycji radiowej oraz spotu informacyjnego dotyczących PO WER do emisji w radiu oraz zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343799 2020-02-24
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa modułu wieloparametrowego MPM z pomiarami EKG (3/7 odprowadzeń), SpO2 (technologia Nellcor OxiMa.x), NIBP, temperatura x2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320678 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących przebudowy linii SN w miejscowościach: Daliowa, Jaśliska, Korczyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330904 2020-02-24
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Strzyżów – Boguchwała na linię kablową od stanowiska słupowego nr 20 w miejscowości Połomia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335063 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowaneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338863 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt dla zadania inwestycyjnego termomoder...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320012 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Przeglądy techniczne oraz obsługa serwisowa urządzeń medycznych. Numer referencyjny: ZP250/008/2020 Przeglądy techniczne oraz obs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328686 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa środków czystości Numer referencyjny: OR-IV.272.2.11.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości zgodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326013 2020-02-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Numer referencyjny: OR-IV.272.2.10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333526 2020-02-24
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa farb i lakierów Numer referencyjny: ZP/22/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb i lakierów. 2. Przedmiot zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286445 2020-02-24
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniach biurowych siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie Numer referencyjny: ZP/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290025 2020-02-24
godz. 11:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RZ) dla budowy kanalizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323140 2020-02-24
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na wymianie i regulacji włazów kanalizacji deszczowej na wybranych odcinkach ulic Rzeszowa w technolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330921 2020-02-24
godz. 11:00
Podkarpackie Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334376 2020-02-24
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa i ułożenie wykładziny obiektowej z PVC, zgrzewanej, sala nr 5, bud. D1, skrzydło C, Uniwersytet Rzeszowski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334378 2020-02-24
godz. 11:00
Podkarpackie Wybicie dwóch otworów okiennych wraz z montażem okien i wykonaniem szpalet okiennych - pokój nr 231, II piętro, bud. A2 - Kolegium...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333703 2020-02-24
godz. 11:00
Podkarpackie Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tuczempy, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337954 2020-02-24
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 29 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337957 2020-02-24
godz. 12:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa środków czystości do siedziby Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329242 2020-02-24
godz. 13:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu serwisowego: zabezpieczeń łukoochronnych typu ŁZ-1, ŁZ-4 oraz ŁZ-4A w PGE EC S.A. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343825 2020-02-24
godz. 15:00
Podkarpackie 1. Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 m. Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm. Implant elastyczny dopaso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339157 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa czterech stacji roboczych stacjonarnych o wysokich parametrach wydajnościowych. 4 zestawy komputerowe – zgodnie ze specyf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339158 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup zestawu sieciowego Zestaw sieciowy Cel zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany w ramach reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339189 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. „Zintegrowany System Wspomagania Procesu Szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341781 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 1/2.3.1/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa wykorzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343433 2020-02-25
godz. 00:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa sprzętu i artykułów biurowych, papieru biurowego oraz zadrukowanych kopert dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347349 2020-02-25
godz. 08:00
Podkarpackie Przywrócenie pełnej sprawności aparatów RTG TX-Plus-4 s/n: PKL10171 - wymiana wiązki głównej pomiędzy monoblokiem i konsolą, płyta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347328 2020-02-25
godz. 08:00
Podkarpackie Przywrócenie pełnej sprawności aparatów RTG TX-Plus-4 s/n: PK12165 -wymiana kolimatora oraz wykonaniem wszystkich wymaganych prawe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334452 2020-02-25
godz. 09:00
Podkarpackie Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335054 2020-02-25
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań na terenie RE Stalowa Wola w miejscowościach Zdziechowice, Pysznica, Majdan Modlib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)