Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria , Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6771201 2019-05-19 Mazowieckie APP_305_5NIH4_2019 zatrudnienie na umowę zlecenie technika laboratoryjnego w ramach projektu CureGN, realizowanego dzięki wsparciu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6686202 2019-05-20
godz. 00:00
Mazowieckie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji san...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707356 2019-05-20
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wybór Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach projektu pn. „EduLAB Uczelnia Przyszłości Akcelerator now...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707765 2019-05-20
godz. 00:00
Mazowieckie Dotyczy postępowania ofertowego nr POIR_2.1/13 z dnia 16.04.2019r. na dostawę: - Autoklaw pionowy o pojemności 65l – 1 sztuka - Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707767 2019-05-20
godz. 00:00
Mazowieckie Dotyczy postępowania ofertowego nr POIR_2.1/12 z dnia 16.04.2019r. na dostawę: - Autoklaw pionowy o pojemności 80l – 1 sztuka Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707771 2019-05-20
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa "Reometru /wiskozymetru rotacyjnego do pomiarów plastyczności wyrobów budowlanych wraz z niezbędnymi akcesoriami” -1 szt. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707773 2019-05-20
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa „Komory klimatycznej do badań materiałów budowlanych zgodnie z ETAG 004 wraz z akcesoriami” -1 szt. „Komora klimatyczna d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708980 2019-05-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/1.3.4/RPO na wykonanie konstrukcji zbiornika przeciwpożarowego w sposób umożliwiający wykonanie wyposażeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710911 2019-05-20
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe nr 02/2019 na stanowisko Konsultanta Naukowo-Badawczego, któremu powierzone zostaną zadania związane z realizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711816 2019-05-20
godz. 00:00
Łódzkie Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie testów produkcyjnych szkła laminowanego wraz z testami jakościowymi paneli testowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6713312 2019-05-20
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE NA JEDEN KOMPAKTOR OZNACZENIE SPRAWY 11/2018/21/SENS 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 1 (słownie: jedne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6715125 2019-05-20
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie prototypowego stanowiska badawczo-rozwojowego do monitoringu produkcji wyrobów konwertorowych a następnie przeprowadzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6715151 2019-05-20
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe 03/2019 na stanowisko Inżyniera procesu, któremu powierzone zostaną zadania związane z realizacją plac B + R w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6715152 2019-05-20
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/4/2019 - nr RPMA.09.02.02-14-b228/18 W związku z planowaną realizacją projektu „Następne pokolenia bez wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6716242 2019-05-20
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i sukcesywna dostawa kolumn 1. Sepax Proteomix SCX-NP1.7 Particle Size: 1.7 µm Non-Porous 4.6×150mm lub równoważny (*) Cel ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6715148 2019-05-20
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót adaptacyjnych wraz z dostawą wyposażenia w związku z utworzeniem nowych miejsc w Niepu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6716695 2019-05-20
godz. 00:00
Małopolskie Zakup czujników gazów 19 04 2019 D Czujniki gazów Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup czujników do projektu pt. "Rozbudowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6716769 2019-05-20
godz. 00:00
Łódzkie Zakup unitu stomatologicznego, tomografu typu CBCT z oprogramowaniem, gabinetowego Systemu CAD/CAM wraz z piecem do ceramiki oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6720642 2019-05-20
godz. 00:00
Mazowieckie opracowanie raportu pn. „Przewodnik dobrych praktyk w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza” dla potrzeb realizacji pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6728487 2019-05-20
godz. 00:00
Mazowieckie RFP 01436 – Substancje pomocnicze 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa substancji pomocniczych w okresie trwania pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6731817 2019-05-20
godz. 00:00
Dolnośląskie -- Kryteria ogólne -- -- 1 Czyszczenie rząpi, osadników i chodników wodnych w O/ZG ,,Rudna" 1,00 cart

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6747834 2019-05-20
godz. 00:00
Mazowieckie 10/CLKP/2019/FOL dostawa i instalacja aparatury badawczej do przeprowadzenia badań genetycznych wraz z oprogramowaniem, wyposażeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6748517 2019-05-20
godz. 00:00
Lubelskie Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z modernizacją istniejącej kotłowni gazowej w bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6748779 2019-05-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Kod postępowania 14-19-000132/SZP/03/5/03.0000.340.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6748783 2019-05-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Kod postępowania 14-19-000133/SZP/03/5/03.0000.362.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6748804 2019-05-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Kod postępowania 14-19-000136/SZP/03/5/03.0000.379.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6748794 2019-05-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Kod postępowania 14-19-000134/SZP/03/5/03.0000.367.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6748799 2019-05-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Kod postępowania 14-19-000135/SZP/03/5/03.0000.375.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6748810 2019-05-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Kod postępowania 14-19-000137/SZP/03/5/03.0000.380.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6748854 2019-05-20
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Kod postępowania 14-19-000129/SZP/03/5/03.0000.328.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)