Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7217965 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa biologicznych materiałów odniesienia. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Opracowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219385 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 Prace będące przedmiotem zamówienia dotyczą projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219384 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 Wynajem przez okres 50 dni roboczych infrastruktury technicznej oraz oddanie w dyspozycję zamawiając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227788 2019-12-16
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w obiektach Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227796 2019-12-16
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie prowadzenia kompleksowej opieki lekarskiej dla pacjentów przebywających na leczeniu i reh...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227798 2019-12-16
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie prowadzenia kompleksowej opieki lekarskiej dla pacjentów przebywających na leczeniu i reh...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224043 2019-12-16
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa leku wemurafenib

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7227803 2019-12-16
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie dietetyki nad pacjentami Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227784 2019-12-16
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresu psychologii klinicznej dla pacjentów Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227792 2019-12-16
godz. 12:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresie prowadzenia kompleksowej opieki lekarskiej dla pacjentów przebywających ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217608 2019-12-17
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu szacowania luki PIT w Polsce z wykorzystaniem ekonometrycznego modelu korygującego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219338 2019-12-17
godz. 00:00
Dolnośląskie Celem zamówienia jest: Dostawa kolumn chromatograficznych, które służyć będą do prowadzenia badań w ramach projektu pt. "Oprac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224062 2019-12-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej dla dzieci przez lekarza specjalistę nefrologii lub lekarza specjalistę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7231091 2019-12-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielania świadczeń zdrowotnych przez: LEKARZY W PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220363 2019-12-17
godz. 09:30
Dolnośląskie USŁUGI MEDYCZNE ŚWIADCZONE PRZEZ LEKARZA I ZESPÓŁ MEDYCZNY NA RZECZ 43 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOST...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217464 2019-12-17
godz. 10:00
Dolnośląskie sukcesywna dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 7 paki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224352 2019-12-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa elementów optomechanicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu - 4 zadania: Zadanie nr 1 Pikosekundowy sterownik diody laserowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227574 2019-12-17
godz. 10:00
Dolnośląskie „Wykonanie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej prod. DRAGER” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie przegladów ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220676 2019-12-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji dermatologicznej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220788 2019-12-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług medycznych w zakresie badań EEG warz z opisem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220810 2019-12-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług medycznych w zakresie badań tomografii komputerowej głowy warz z opisem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220668 2019-12-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego na rzecz Samodz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220686 2019-12-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji chirurgicznych oraz sterylizacji narzędzi medycznych będących własnością Zlece...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224270 2019-12-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja i uruchomienie w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Instytu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227523 2019-12-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawę wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w ramach zadania Zakup pierwszego wyposażenia dla zakładów przy ul. Ciche...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224484 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Moduł inercyjnej lokalizacji przestrzennej bliskiego zasięgu Przedmiotem zamówienia jest projekt urządzenia będącego modułem iner...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224483 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przenośna lampa do fototerapii noworodków. Przedmiotem zamówienia jest projekt lampy do fototerapii noworodków o konstrukcji prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224485 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inteligentnego sterownika stanowiska do resuscytacji noworodków z multimedialnym interfejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226003 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Mnemotechniki jako skuteczna form zapamiętywania dużych partii materiału, a ich wykorzystanie do nauki w szkole, tzw. zastosowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226004 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem mnemotechnik w nauce języków obcych Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)