Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie, pomorskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7294538 2020-01-27
godz. 00:00
Śląskie Opracowanie technologii autoklawizowanych tworzyw silikatowych na bazie Ubocznych Produktów Spalania (UPS) popiołów lotnych. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290489 2020-01-28
godz. 00:00
Małopolskie Opracowanie badania dotyczącego stworzenia Komora-strefa czystego powietrza. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288420 2020-01-29
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego ZP26/A/13/2019/II Numer referencyjny: ZP26/A/13/2019/II Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290760 2020-01-28
godz. 14:30
Dolnośląskie Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Chojnów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298514 2020-01-30
godz. 00:00
Dolnośląskie Zlecę transport specjalistyczny - dolnośląskie Zlecę transport specjalistyczny dla niesamodzielnych uczestników projektu. Zaintere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7263199 2020-02-07
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa specjalistycznej aparatury medycznej Numer referencyjny: D10.251.1.M.2020 Pakiet nr 1 (Tory wizyjne)Przedmiot zamówienia: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7254214 2020-01-30
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa produktów leczniczych dla UCK Wartość bez VAT: 65 397 209.05 PLN Część 1 Pozycja 1Zgodnie z załącznikiem nr.3 do SIWZ Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7294811 2020-02-25
godz. 09:30
Pomorskie Usługa serwisowa sprzętu medycznego dla UCK Numer referencyjny: 18/PN/2020 Zadanie 1 – Serwis sprzętu firmy Liebel-FlarsheimZadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280588 2020-01-29
godz. 16:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Kod postępowania 11-20-000066/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 udzielanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291013 2020-01-28
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i dostawa odczynników 1. Etanol 96% lub równoważny (*) Cel zamówienia Kontynuacja badań w ramach Projektu „Opracowanie inno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294116 2020-02-04
godz. 16:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Kod postępowania 11-20-000079/LSZ/03/9/03.4100.500.02/01 udzielanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280381 2020-02-14
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i sukcesywna dostawa odczynników 1. Recombinant Human Integrin alpha 4 beta 1 Protein, CF Cel zamówienia Kontynuacja badań ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299288 2020-01-31
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i sukcesywna dostawa odczynników 1. 3M KCl lub równoważny (*) Cel zamówienia Kontynuacja badań w ramach Projektu „Opracowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299289 2020-01-31
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 1. Paper labels lub równoważny (*) Cel zamówienia Kontynuacja badań w ramach Pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299561 2020-02-04
godz. 09:00
Pomorskie ZP/7/2020 Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych z zakresu immunologii i transplantologii klinicznej (w dwóch pakietach) Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299287 2020-01-31
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 1. 96-well Sample Collection Plate, 350 µL, 50/pk lub równoważny (*) 2. 96-wel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275608 2020-02-13
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa stymulatorów serca i kardiowertrów-defibrylatorów Numer referencyjny: 01/2020/PN Wartość bez VAT: 1 485 512.00 PLN Zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289771 2020-02-03
godz. 16:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Kod postępowania 11-20-000077/LSZ/03/4/03.0000.105.02/01 udzielanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300099 2020-01-29
godz. 08:45
Pomorskie Dostawa elementów systemu próżniowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299462 2020-01-29
godz. 13:00
Pomorskie Udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o. I. Konkurs na udziela...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300032 2020-01-31
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa systemu do elektroforezy SDS-PAGE i transferu na mokro Western Blot dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291015 2020-01-28
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i dostawa filtrów 1. Mini Kleenpak Fluorodyne II 0,1um lub równoważny (*) Cel zamówienia Kontynuacja badań w ramach Projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291018 2020-02-20
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i dostawa kaset 1 Pellicon® XL50 with Ultracel® 30 kDa Membrane(*) lub równoważny 2 Pellicon® XL50 with Biomax® 30 kDa Me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281091 2020-02-19
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego dla UCK Numer referencyjny: 260/PN/2019 Urządzenie do drenażu limfatycznego1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291037 2020-02-20
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych 1 Pojemnik na odpady 2 Pojemnik na odpady 3 Probówki 4 Końcówki do pipet ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291028 2020-01-28
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 1. Wkład wstępny 5 um lub równoważny (*) 2. Filtr oddechowy lub rów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283691 2020-01-30
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa produktów leczniczych dla UCK Numer referencyjny: 9/PN/2020 Pozycja 1Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Pozycja 2Zgodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7289721 2020-01-31
godz. 00:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Kod postępowania 11-20-000072/PSY/04/1/04.1780.008.02/01, 11-20-000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289294 2020-01-27
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i dostawa filrów 1. Pellicon 3 Cassette with Biomax 30kDa Membrane A screen 88cm2 lub równoważny (*) 2. Pellicon 3 Casset...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283685 2020-01-30
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa produktów leczniczych dla UCK Numer referencyjny: 6/PN/2020 Pozycja 1Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Pozycja 2Zgodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!