Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7213061 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świątecznej opieki zdrowotnej w soboty, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214856 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie Dostawa fabrycznie nowej aparatury do badań Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń: MĘTNOŚCIOMIERZ (część I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7215847 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie WYŁONIENIA WYKONAWCY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH OBRAZOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Dzienny Dom Opieki Medycznej EMC w Kowarach Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7215854 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie Opracowanie protokołów wynikowych z systemu analizy ruchu z wykorzystaniem systemu BTS Smart-DX i danych pobranych od 50 osób chor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7215888 2019-12-16
godz. 00:00
Mazowieckie Szybka ścieżka, zapytanie ws. wyboru kadry naukowej w ramach projektu o roboczej nazwie: „ConnectedLife - kompletna platforma tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212835 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie Zakup systemu stołowego skaningowego mikroskopu elektronowego zgodnego z parametrami określonymi w zapytaniu Zakup systemu stołow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212837 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy skanera modeli diagnostycznych do projektowania prac na implantach w technologii CAD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217965 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa biologicznych materiałów odniesienia. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Opracowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219385 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 Prace będące przedmiotem zamówienia dotyczą projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219384 2019-12-16
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 Wynajem przez okres 50 dni roboczych infrastruktury technicznej oraz oddanie w dyspozycję zamawiając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207125 2019-12-16
godz. 08:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez leka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192563 2019-12-16
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń rehabilitacji medycznej w ramach programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezytera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203732 2019-12-16
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielenie: całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań radiologicznych w oparciu o teleradiologię polegającą na opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203618 2019-12-16
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów stacjonarnych w Oddziale Położnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199063 2019-12-16
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej i parowej dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227788 2019-12-16
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w obiektach Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211881 2019-12-16
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia we wskazanym Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w następującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211877 2019-12-16
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii przez lekarza patomorfologa w Zakładzie Patomorfologii - 1 lekarz specj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217274 2019-12-16
godz. 11:00
Dolnośląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej i urologii wobec pacjentów Wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227796 2019-12-16
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie prowadzenia kompleksowej opieki lekarskiej dla pacjentów przebywających na leczeniu i reh...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227798 2019-12-16
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie prowadzenia kompleksowej opieki lekarskiej dla pacjentów przebywających na leczeniu i reh...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198840 2019-12-16
godz. 12:00
Dolnośląskie Wykonywanie poborów i badań laboratoryjnych wody na sieciach i zakładach uzdatniania wody na terenie gminy Chocianów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205721 2019-12-16
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa Bronchofiberoskopu diagnostyczno - terapeutycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Milickiego Centrum Me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224043 2019-12-16
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa leku wemurafenib

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7227803 2019-12-16
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie dietetyki nad pacjentami Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227784 2019-12-16
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresu psychologii klinicznej dla pacjentów Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227792 2019-12-16
godz. 12:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresie prowadzenia kompleksowej opieki lekarskiej dla pacjentów przebywających ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210115 2019-12-16
godz. 13:00
Dolnośląskie Dzierżawa wraz z montażem, oprogramowaniem, drukarką kodów kreskowych i UPS podtrzymującym pracę aparatu, analizatora do oznaczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211675 2019-12-16
godz. 14:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neuroradiologii interwencyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7196189 2019-12-16
godz. 15:00
Dolnośląskie Przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach kontraktów lekarskich polegających na realizacji ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)