Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7205778 2019-12-11 Zachodniopomorskie Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej oraz w Poradni Nocnej i Świątecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205794 2019-12-11 Zachodniopomorskie Wykonywanie usług pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205804 2019-12-11 Zachodniopomorskie Wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortopty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205809 2019-12-11 Zachodniopomorskie Wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z Pracowniami: RTG, USG, Tomografii Komputer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205754 2019-12-11 Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki Szpitala Wojewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205762 2019-12-11 Zachodniopomorskie Opieka i samodzielna opiekę lekarską w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Izbą Przyjęć Zakaźną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217794 2019-12-11
godz. 08:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów i odczynników chemicznych 1 wzorzec mrówczany 1000 ug/ml (op.= 125 ml) – nr kat. U-ICC-018 1,00 package 2 wz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191583 2019-12-11
godz. 08:12
Dolnośląskie Miarka na suchą karmę PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Miarka na karmę suchą Kształt: kubeczek ok. 500 ml Materiał: plastik Nadruk: na c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216354 2019-12-11
godz. 08:30
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204264 2019-12-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Wyposażenie Domu pomocy Społecznej w Mojęcicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020. Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217793 2019-12-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa części zamiennych urządzeń laboratoryjnych 1 tłok ze sprzęgłem, PTFE, poj. 10 ml – nr kat. 6.1556.210 METROHM 1,00 SZT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194224 2019-12-11
godz. 09:45
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji do pełnienia dyżurów leka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194217 2019-12-11
godz. 09:45
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach Centrum przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146409 2019-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego, preparatów odżywiania wewnątrzjelitowego wraz z dzierżawą pomp do żywienia dojelitow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7146379 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie ZP/BZP/363/2019 - Dostawa systemów i urządzeń pomiarowych na potrzeby Katedry Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej - zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199761 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu ZPR PWr – Zintegrowany P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203648 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w ramach d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206699 2019-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Prowadzenie całodobowej interwencji oraz leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących na terenie Gminy Miasto Świnoujście...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205813 2019-12-11
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206282 2019-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zgodniez załącznikiem nr 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7213014 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Przegląd i wymiana wzorca polistyrenowego w spektrometrze podczerwieni (FT-IR) Nicolet iS5 dla WBJ-1. 1,00 SZT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216792 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów i drobnego sprzetu laboratoryjnego 1 foremka aluminiowa śr. 40 mm (op.= 1000 szt.) – nr kat. 9430 500 71461 3,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189760 2019-12-11
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa i montaż mikroskopu z kamerą cyfrową dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214266 2019-12-11
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa sprzętu medycznego wg 2 pakietów:Pakiet I. Aparat do hemodializy - 1 kpl., Pakiet II. Lampa szczelinowa - 1 kpl. PRZEDMIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206073 2019-12-11
godz. 10:50
Świętokrzyskie zwierciadło górne i dolne 1. zwierciadło dolne 1 szt. 2. zwierciadło górne 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146399 2019-12-11
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Dostawa środków czyszczących i polerujących, produktów do pielęgnacji NIEmowląt, artykułów gospodarstwa domowego dla SPWZ w Szczec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183148 2019-12-11
godz. 11:00
Dolnośląskie Przetarg nieograniczony na cykliczne dostawy leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7189818 2019-12-11
godz. 11:00
Dolnośląskie Zakup i sukcesywna dostawa środków chemii gospodarczej oraz rękawic jednorazowych do Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190850 2019-12-11
godz. 12:00
Dolnośląskie USK/DZP/PN-423/2019 - Dostawa produktu leczniczego - DINUTIXIMAB BETA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7204263 2019-12-11
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostawa reaktora do pracy z agresywnymi gazami z jednoczesnym pomiarem termograwimetrycznym próbki stałej oraz składu chemicznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)