Przetargi i zamówienia - Łódź - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria, komputery, serwery - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7220724 2019-12-13
godz. 08:38
Mazowieckie 82/DL Zaopatrzenie laboratorium (filtry) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Filtry Progard 1 - 2 szt. 2 Filtr Q - Gard 1 - 2 szt. 3 Filtr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221312 2019-12-13
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa stołu optycznego wraz z wniesieniem i montażem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220839 2019-12-13
godz. 10:00
Podlaskie A udzielanie świadczeń zdrowotnych w USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 24A w zakresie: 1. usług lekarza anestezjolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220711 2019-12-13
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, a w szczególności: wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220878 2019-12-13
godz. 15:00
Dolnośląskie Sukcewysne badanie wody basenowej i wody pilnej 1. badanie wody basenowej i pitnej 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220752 2019-12-13
godz. 16:00
Mazowieckie WZ/483/2019/T/LK Wzorcowanie termohigrometru PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wzorcowanie termohigrometru Termohigrometr HT 9216 Tempera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221441 2019-12-16
godz. 00:00
Podlaskie Zakup palnika do aparatu Thermo Scientific ICE 3500 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221469 2019-12-16
godz. 00:00
Podlaskie Zakup materiałów elektronicznych - 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221468 2019-12-16
godz. 00:00
Podlaskie Zakup liofilizatora domowego - 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221460 2019-12-16
godz. 00:00
Podlaskie Zakup akcelerometrycznego konwertera USB - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221458 2019-12-16
godz. 00:00
Podlaskie Zakup głowicy do badań fotobiologicznych - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220783 2019-12-16
godz. 00:00
Łódzkie Przeprowadzenie prac b+r w zakresie opracowania prototypu mieszalnika do nanoszenia w atmosferze próżniowej Przedmiotem zapytania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219296 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 09 12 2019 I 1. Acetonitrile, ≥99.9%, Extra Dry, under septum 100ml *2 75-05-8 Cel zamówienia Celem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221062 2019-12-16
godz. 08:00
Śląskie Dostawa wody destylowanej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A O/ZAKŁAD PRODUKCJI EKOPALIWA nr grupy 244-1 1 WODA DESTYLOWANA 244-1 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222849 2019-12-16
godz. 09:00
Mazowieckie Usługi realizowane przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222840 2019-12-16
godz. 09:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie; III. Usługi realizowane przez lekarzy w ramach specjalistycznych konsultacji lekarski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222834 2019-12-16
godz. 09:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: II. Usługi realizowane przez lekarzy w Poradni Urologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222827 2019-12-16
godz. 09:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale Oddział Chirurgii Ogólnej - Urologia w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219468 2019-12-16
godz. 09:30
Mazowieckie ZP/53/19 świadczenie usług medycznych przez: 1. Lekarzy systemu 2. Lekarzy - konsultantów obsługi teletransmisji 12-odprowadzeniow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221880 2019-12-16
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń w roku 2020 z zakresu medycyny pracy - profilaktyczna opieka zdrowotna dla pracowników zatrudnionych w Urzędz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221444 2019-12-16
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujące wszystkie medyczne komórki organizacyjne z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220718 2019-12-16
godz. 10:00
Małopolskie 60/RC/ZP/ZZOZ/2019 Zapytanie ofertowe na dostawę przenośnego aparatu USG z mobilną aplikacją i głowicą dla potrzeb DPD dla ZZOZ w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220524 2019-12-16
godz. 10:00
Śląskie RR.271.1.131.2019 wykonywanie usług w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt polegająca n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220988 2019-12-16
godz. 10:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Podane w ogłoszeniu ilości świa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223003 2019-12-16
godz. 10:00
Śląskie 1 Pomiary i badania opadu pyłów wokół składowisk odpadów paleniskowych TAURON Wytwarzania S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223085 2019-12-16
godz. 10:00
Mazowieckie Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu urządzenia badawczego do cyfrowej korelacji obrazu do badań biomechanicznych (Q-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223033 2019-12-16
godz. 10:30
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań genetycznych. Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy spełniają następujące...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221151 2019-12-16
godz. 11:00
Śląskie 41/2019 udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Katowickim Centrum Onkologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220755 2019-12-16
godz. 11:00
Śląskie K.02.2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty, o których mowa w §1 ust. 2 Regulaminu na rzecz Udzielającego Zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7218651 2019-12-16
godz. 11:00
Mazowieckie Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z zestawem odczynników i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Szpitala Czern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)