Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria, komputery, serwery - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7217794 2019-12-11
godz. 08:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów i odczynników chemicznych 1 wzorzec mrówczany 1000 ug/ml (op.= 125 ml) – nr kat. U-ICC-018 1,00 package 2 wz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191583 2019-12-11
godz. 08:12
Dolnośląskie Miarka na suchą karmę PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Miarka na karmę suchą Kształt: kubeczek ok. 500 ml Materiał: plastik Nadruk: na c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204264 2019-12-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Wyposażenie Domu pomocy Społecznej w Mojęcicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020. Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217793 2019-12-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa części zamiennych urządzeń laboratoryjnych 1 tłok ze sprzęgłem, PTFE, poj. 10 ml – nr kat. 6.1556.210 METROHM 1,00 SZT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194224 2019-12-11
godz. 09:45
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji do pełnienia dyżurów leka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194217 2019-12-11
godz. 09:45
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach Centrum przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146379 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie ZP/BZP/363/2019 - Dostawa systemów i urządzeń pomiarowych na potrzeby Katedry Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej - zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199761 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu ZPR PWr – Zintegrowany P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203648 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w ramach d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213014 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Przegląd i wymiana wzorca polistyrenowego w spektrometrze podczerwieni (FT-IR) Nicolet iS5 dla WBJ-1. 1,00 SZT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216792 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów i drobnego sprzetu laboratoryjnego 1 foremka aluminiowa śr. 40 mm (op.= 1000 szt.) – nr kat. 9430 500 71461 3,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189760 2019-12-11
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa i montaż mikroskopu z kamerą cyfrową dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214266 2019-12-11
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa sprzętu medycznego wg 2 pakietów:Pakiet I. Aparat do hemodializy - 1 kpl., Pakiet II. Lampa szczelinowa - 1 kpl. PRZEDMIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183148 2019-12-11
godz. 11:00
Dolnośląskie Przetarg nieograniczony na cykliczne dostawy leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7189818 2019-12-11
godz. 11:00
Dolnośląskie Zakup i sukcesywna dostawa środków chemii gospodarczej oraz rękawic jednorazowych do Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190850 2019-12-11
godz. 12:00
Dolnośląskie USK/DZP/PN-423/2019 - Dostawa produktu leczniczego - DINUTIXIMAB BETA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7211650 2019-12-11
godz. 12:00
Dolnośląskie Zakup i dostawa testów i materiałów zużywalnych do systemu TEG 6s

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213115 2019-12-11
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru ubogoleukocytamego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytamego ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217930 2019-12-11
godz. 12:00
Dolnośląskie Transport medyczny stabilnych pacjentów po urazie rdzenia z terenu całej Polski, nie poruszających się samodzielnie oraz ich rzecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205510 2019-12-11
godz. 13:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7176461 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca spółdzielni uczniowskich w Polsce pn. „Wypracowanie koncepcji organizacyjnej prak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204891 2019-12-12
godz. 00:00
Małopolskie Pobranie próbek biologicznych z danymi fenotypowymi i klinicznymi - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01 12 2019 Pobranie próbek biologicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204893 2019-12-12
godz. 00:00
Małopolskie Pobranie próbek biologicznych z danymi fenotypowymi i klinicznymi - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02 12 2019 Pobranie próbek biologicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204934 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 3/2019 dotyczące wyboru podwykonawcy w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych do pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206692 2019-12-12
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019 z dnia 04.12.2019 r. na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu przeciwciał do użycia w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208117 2019-12-12
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 04.12.2019 r. - Usługa badawcza Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi badawczej w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208114 2019-12-12
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 04.12.2019 r. - Usługa badawcza w zakresie badań materiału opakowaniowego Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208118 2019-12-12
godz. 00:00
Dolnośląskie Wynajem powierzchni laboratoryjnej wraz z infrastrukturą niezbędną do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208030 2019-12-12
godz. 00:00
Dolnośląskie PO.2720.281.2019 Dostawa materiałów zużywalnych dla Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii na potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208907 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań walidacyjnych: funkcjonalno-wytrzymałościowe, p.poż, termiczne, akustyczne zgodnie z o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)