Przetargi i zamówienia - Łódź - Medyczna, Laboratoria, sprzęt laboratoryjny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7172573 2019-12-11 Łódzkie Kategoria: Meble Szafa Adres nadania: Polska , Łódzkie, Łódź Adres dostawy: Polska , Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz Dystans: 227.0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7176324 2019-12-11 Łódzkie Kategoria: Paczki paczka do Niemiec Adres nadania: Polska , Łódzkie, Łódź Adres dostawy: Niemcy , Bawaria, Lauf An Der Pegnitz Dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201951 2019-12-11 Łódzkie Przedstawienie oferty ubezpieczenia niżej wymienionych ryzyk.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208854 2019-12-11 Łódzkie Prenumerata prasy na rok 2020 Nazwa Ilość egz. Miejsce dostawy Dziennik Gazeta Prawna 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólcza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222060 2019-12-11 Łódzkie Kategoria: Inne przesyłki Inne Koperta z lekami Adres nadania: Polska , Łódzkie, Łódź Adres dostawy: Wielka Brytania , Anglia, Co...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7188801 2019-12-11
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Bełchatów: Wymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201656 2019-12-11
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w Bełchatów: Rozbudowa sieci nN 0,4 kV dla potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204261 2019-12-11
godz. 09:30
Łódzkie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: PN/09/LAB/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146428 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.143.2019 Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7186182 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Roboty budowlane w Placówkach Terenowych KRUS w Łowiczu i Radomsku Numer referencyjny: 0900.OP.261.1.4.2019 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203852 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć w Szpitalu Chorób Płuc im. Bł. O....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203847 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej w Izbach przyjęć Wojewódzkiego Zespołu ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Ło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7172142 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych zlokalizowanych na nieruchomościach przy ul. Pomorskiej 142 i ul. Senatorskiej 30 w Ło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203978 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa Paliw płynnych w 2020 roku Numer referencyjny: 1/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do sa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205550 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa sprzętu jednorazowego użytku. Numer referencyjny: 38/D/19 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku. W podziale na 25 Pakietów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205182 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Zaprojektowanie i budowa systemu telefonii alarmowej na autostradach na terenie Oddziału GDDKiA w Łodzi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206819 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do zróżnicowanych obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom ŁOW NFZ w ramach prog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205962 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń językowych z języka angielskiego i języka rosyjskiego dla 52 pracowników Wydziału Spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208639 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa sprzętu filmowego- dostawa obiektywów" w ramach projektu pn. "Nowe formy i technologie narracji" finansowanego ze środków ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212706 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora RF 3 KW z układem dopasowania Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212988 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Usługa polegająca na zorganizowaniu spotkania świątecznego dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205167 2019-12-11
godz. 10:30
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7197968 2019-12-11
godz. 11:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżuru medycznego w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7197967 2019-12-11
godz. 11:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdechu Sennego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213018 2019-12-11
godz. 11:00
Łódzkie Obsługa techniczna i usługa cateringowa podczas spotkania świątecznego dla podopiecznych Łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213057 2019-12-11
godz. 11:00
Łódzkie Ostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Łódzkiego Centrum Wydarzeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183353 2019-12-11
godz. 11:00
Łódzkie Remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku głównym ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi Numer referencyjny: KBZ.26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7193418 2019-12-11
godz. 12:00
Łódzkie sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Placówki Straży Granicznej w Łodzi oraz Wojewódzkiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190114 2019-12-11
godz. 13:00
Łódzkie Taśma z logo [1167] na 2020 [1149/11/2019/DA] PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Taśma PP z logo Libet 150mm x 300m (330yd) nawój lewy Goś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190120 2019-12-11
godz. 13:00
Łódzkie Siatka przekładkowa [1158] na 2020 [1148/11/2019/DA] PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Podkładki dystansowe 1000x500x5,5 Łódź 92-550 1400...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)