Przetargi i zamówienia - Kraków - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7195868 2019-12-13
godz. 08:30
Małopolskie Dostawa analizatora widma (4 szt.), oscyloskopu cyfrowego (4 szt.), multimetru cyfrowego (4 szt.) dla WIEiT - KC-zp.272-799/19 Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208814 2019-12-13
godz. 09:00
Małopolskie DOSTARCZANIE GAZÓW MEDYCZNYCH DO INKUBATORA TRANSPORTOWEGO WRAZ Z USŁUGĄ NAJMU BUTLI Numer referencyjny: 294/ZP/2019 Dostarczanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224201 2019-12-13
godz. 09:00
Małopolskie Zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199764 2019-12-13
godz. 09:30
Małopolskie dostawa napylarki dla WIMiC - KC-zp.272-780/19 Numer referencyjny: KC-zp.272-780/19 dostawa napylarki dla WIMiC - KC-zp.272-780/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198488 2019-12-13
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę urologa w Poradni Urologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198487 2019-12-13
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki i lekarzy okulistów w Poradni Okulistycznej Sam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198495 2019-12-13
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Poradni Alergologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198493 2019-12-13
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę dermatologa w Poradni Dermatologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198471 2019-12-13
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę kardiologa w Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198483 2019-12-13
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę alergologa w Poradni Alergologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198476 2019-12-13
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii w Poradni Ginekologicznej Samodzielnego Public...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201462 2019-12-13
godz. 10:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa i innych szczegółowo wymienionych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201459 2019-12-13
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę chirurgii stomatologicznej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Samodzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211618 2019-12-13
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa, który: 1) posiada specjalizację z psychologii klin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211767 2019-12-13
godz. 11:30
Małopolskie Dostawa powlekacza obrotowego (ang. spin coater) wraz z niezbędnymi akcesoriami dla IFJ PAN w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208387 2019-12-13
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa odczynników dla pracowni mikrobiologii Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Numer referencyjny: ZP-271-76/19 Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211770 2019-12-13
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa dwóch precyzyjnych płyt grzewczych (ang. hot plate) dla IFJ PAN w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209054 2019-12-13
godz. 14:00
Małopolskie Usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz badań lekarskich z zakresu medycyny pracy na rzecz osób przyjmowanych do pracy i prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213280 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Zapewnienie świadczeń gwarantowanych w warunkach domowych w postaci pielęgniarskiej opieki długoterminowej Realizacja usług pielę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213567 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Dostawy i usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217000 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 09 12 2019 B Odczynniki chemiczne Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217001 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 09 12 2019 E Odczynniki chemiczne Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219316 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe 09 12 2019 H Odczynniki biologiczne. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników biologicznych służ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219318 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Zakup przeciwciał do testów ELISA- zapytanie ofertowe 191209_01 Przeciwciało monoklonalne: fragment Fab przeciwciała skierowanego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217604 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 09 12 2019 G Odczynniki chemiczne Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217610 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 09 12 2019 D Odczynniki chemiczne Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217566 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 09 12 2019 F Odczynniki chemiczne Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217572 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 09 12 2019 C Odczynniki chemiczne Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219296 2019-12-16
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 09 12 2019 I 1. Acetonitrile, ≥99.9%, Extra Dry, under septum 100ml *2 75-05-8 Cel zamówienia Celem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211624 2019-12-16
godz. 09:30
Małopolskie Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane w poradni zdrowia psychicznego przez psychologa, który jest osobą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)