Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7162131 2019-12-15
godz. 00:00
Pomorskie Realizacja prac badawczych w ramach projektu: „Opracowanie innowacyjnego system płetw nośnych i kadłuba jednostki ślizgowej z napę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152579 2019-12-16
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Wybór dostawcy urządzenia do drenażu pneumatycznego w ramach rozbudowy Centrum Badawczo Rozwojowego ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska, S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155675 2019-12-16
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 2019/11/13/1- dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7159039 2019-12-16
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania kompleksowej platformy zarządczej z wykorzystaniem AI, w tym modułów contro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157776 2019-12-16
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Prośba o przedstawienie oferty na zestaw środków trwałych - wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby prac B+R w branży przetwórstwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195881 2019-12-16
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych codziennie w godz. 7.00 – 14.35 przez: lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Og...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214907 2019-12-16
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usług badawczych na potrzeby firmy "POLKONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212759 2019-12-16
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PSYCHIATRYCZNYCH AMBULATORYJNYCH DLA DOROSŁYCH W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W CENTRUM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227573 2019-12-16
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry 250ml - 380szt PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Preparat do dezynfekcji ran, błon śl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194313 2019-12-16
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywna dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Numer referencyjny: 30/2019 1.Przedmiotem zamówienia jest sukce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7151582 2019-12-16
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego Numer referencyjny: DZP/53/2019 Jednoraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212233 2019-12-16
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa cewników do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego Numer referencyjny: SSM.DZP.200.244.2019 Dostawa cewników do pomiaru c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7228222 2019-12-16
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie NAPRAWA SYSTEM U CYFROWIENIA APARATU RTG sn: T8297202 . 3. Opis przedmiotu zamówienia: - W APARACIE NALEŻY WYMIENIĆ DYSK HDD i REI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211942 2019-12-16
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa testów do wstępnej identyfikacji środków odurzających w organizmie człowieka Numer referencyjny: SZPiFP-145-19 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7229675 2019-12-16
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie LEKARZY KONSULTANTÓW I KONSULTANTÓW PSYCHOLOGÓW W CELU PRZEPROWADZANIA BADAŃ KONSULTACYJNYCH I WYDAWANIA SPECJALISTYCZNYCH OPINII ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213085 2019-12-16
godz. 14:45
Kujawsko-Pomorskie Udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217608 2019-12-17
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu szacowania luki PIT w Polsce z wykorzystaniem ekonometrycznego modelu korygującego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211692 2019-12-17
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH Numer referencyjny: 15MSZspzoz2019 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów szewnych. 2. Okreś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7158045 2019-12-17
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu anestezjologicznego z podziałem na 2 zadania Numer referencyjny: W.Sz.Z: TZ-280-120/19 Zadanie nr 1Specyfikację as...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202976 2019-12-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej Numer referencyjny: 52 Z PN 19 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do ap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211691 2019-12-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGU UŻYTKU DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Numer referencyjny: 14SMJUspzoz2019 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216715 2019-12-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa zestawów do przeprowadzania procedur zbiórek komórek macierzystych i plazmaferez Numer referencyjny: SSM.DZP.200.2019 Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226935 2019-12-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonywanie usług weterynaryjnych dotyczących ptaków i innych zwierząt dowiezionych przez patrol EKO z terenu Gminy Miasta Toruń (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202871 2019-12-17
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej: dyżury stacjon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200304 2019-12-17
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 r Numer referencyjny: WZP.271.74.2019.B Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7231059 2019-12-17
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu z zakresu medycyny obejmujących: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7228228 2019-12-17
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Przegląd okresowy i legalizacja wag wymienionych w Załączniku nr 1 zgodnie z zaleceniami producenta. Oferta powinna uwzględniać ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7162679 2019-12-18
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/INGREMIO/BADANIA/2019 na przeprowadzenie badań laboratoryjnych Przedmiotem zamówienia jest zakup usług do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7163125 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzenie prac badawczych w celu komercjalizacji wyników badań (w okresie trwałości projektu) w postaci oprogramowania zarzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224484 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Moduł inercyjnej lokalizacji przestrzennej bliskiego zasięgu Przedmiotem zamówienia jest projekt urządzenia będącego modułem iner...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)