Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - woj. organizatora: podlaskie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, usługi laboratoryjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7283142 2020-01-24
godz. 09:00
Podlaskie DOSTAWA ŻELI I PAPIERÓW DIAGNOSTYCZNYCH Numer referencyjny: DA.ZP.242.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa żeli i papieró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283397 2020-01-24
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli ujętych w pakietach I-II dla potrzeb Samodzielnego Public...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283585 2020-01-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do stymulacji pęczka Hisa do Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku. Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272104 2020-01-24
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa leków Numer referencyjny: 115/2019 MitoxantronumSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty. Fluoroura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7252296 2020-01-24
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do zabiegów bariatrycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach Numer referencyjny: ZP/29/2019/PN Pakiet 1Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291182 2020-01-24
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282352 2020-01-24
godz. 15:30
Podlaskie Stanowisko wykonawców w projekcie pn.: Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288266 2020-01-27
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 1 montera Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288267 2020-01-27
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 2 montera Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288268 2020-01-27
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika automatyka Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288937 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa 2 aparatów do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ SP ZOZ w Hajnówce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298774 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy inVivogen, SellectChem i paszy Research Diets

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284978 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV- 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286100 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Numer referencyjny: EOP.332.2.20 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286201 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa zestawa do nakłuć transseptalnych Numer referencyjny: 11/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do nakłucia tr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298777 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych firm ACD Bio, R&D Systems, Baxter

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292903 2020-01-28 Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/2020 dotyczące Wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280272 2020-01-28 Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w konkursach 10-20-000011/SZP/03/1/03.4100.030.02/01 Data publikacji: 2020.01.14 Konkurs of...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289774 2020-01-28
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług z zakresu laboratorium diagnostycznego i diagnostyki mikrobiologicznej, nadzór nad bankiem krwi na rzecz Samodzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298769 2020-01-28
godz. 10:00
Podlaskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ i POŁOŻNICZEJ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH: - ANESTEZJOLOGII I INTE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252258 2020-01-28
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa rękawic Numer referencyjny: 114/2019 Pakiet nr 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty. Pakiet nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284827 2020-01-28
godz. 15:30
Podlaskie Udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambula...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291967 2020-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Zakupi dostawa środków dezynfekcyjnych Numer referencyjny: 2020/PN/APT/DEZ/01 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7297983 2020-01-29
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa odczynników chemicznych 1 Ceił Proferation Kit XTT, 1000 assay Genos: 20-300-1000 Szt. 5 2 Fetał Bovine (Całf) Serum, Euro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291975 2020-01-29
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach Numer referencyjny: ZP/2/2020/PN Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7254204 2020-01-29
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa sprzętu endoskopowego Numer referencyjny: 111/2019 Pakiet nr 1 - UstnikiSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera for...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297984 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby projektu DESIRE - Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291062 2020-01-30
godz. 09:50
Podlaskie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: Dkw.-2232.1.2020.JM Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7298772 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa autoklawów hydrotermalnych wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Medycy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301714 2020-01-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa autoklawów hydrotermalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)