Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, usługi laboratoryjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7283142 2020-01-24
godz. 09:00
Podlaskie DOSTAWA ŻELI I PAPIERÓW DIAGNOSTYCZNYCH Numer referencyjny: DA.ZP.242.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa żeli i papieró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283397 2020-01-24
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli ujętych w pakietach I-II dla potrzeb Samodzielnego Public...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283585 2020-01-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do stymulacji pęczka Hisa do Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku. Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272104 2020-01-24
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa leków Numer referencyjny: 115/2019 MitoxantronumSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty. Fluoroura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7252296 2020-01-24
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do zabiegów bariatrycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach Numer referencyjny: ZP/29/2019/PN Pakiet 1Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283591 2020-01-24
godz. 12:00
Mazowieckie Usługi weterynaryjne – stado bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy Usługi weterynaryjne – stado bydła w Zakładzie Doświ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291182 2020-01-24
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282352 2020-01-24
godz. 15:30
Podlaskie Stanowisko wykonawców w projekcie pn.: Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264406 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie Analiza wariantów systemu kontroli dla wydatków w perspektywie 2021-2027 Celem ekspertyzy jest określenie optymalnego systemu kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294538 2020-01-27
godz. 00:00
Śląskie Opracowanie technologii autoklawizowanych tworzyw silikatowych na bazie Ubocznych Produktów Spalania (UPS) popiołów lotnych. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288266 2020-01-27
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 1 montera Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288267 2020-01-27
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 2 montera Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288268 2020-01-27
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika automatyka Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282901 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Sak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288937 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa 2 aparatów do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ SP ZOZ w Hajnówce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298774 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy inVivogen, SellectChem i paszy Research Diets

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284978 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV- 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286100 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Numer referencyjny: EOP.332.2.20 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286201 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa zestawa do nakłuć transseptalnych Numer referencyjny: 11/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do nakłucia tr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298777 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych firm ACD Bio, R&D Systems, Baxter

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296092 2020-01-27
godz. 23:59
Mazowieckie 11/2020 usługa: -prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów szermierki na wózkach lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291354 2020-01-28 Mazowieckie Zapytanie ofertowe dot. zbadania aktualnego stanu wiedzy nt. recyklingu plastikowych opakowań po napojach i stworzenia wyszukiwark...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291023 2020-01-28 Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1/2020 dot. wykonania usługi polegającej na opracowaniu prototypu innowacyjnej aplikacji mobilnej Profeska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291715 2020-01-28 Kujawsko-Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2020 - dot. usług badawczych Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych w ramach podwyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290446 2020-01-28 Mazowieckie Usługa badawcza obejmującą uczestnictwo Ośrodka w Badaniu Klinicznym fazy I/II dla nowego produktu leczniczego terapii zaawansowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290483 2020-01-28 Małopolskie Opracowanie linii nowych produktów attapulgitowych, optymalizujących procesy produkcji roślinnej poprzez poprawę własciwości fizyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290498 2020-01-28 Warmińsko-Mazurskie Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej substancji wykorzystywanej do stabilizacji gleby Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290487 2020-01-28 Dolnośląskie Opracowanie badania dotyczącego stworzenia linii produkcyjnej bloczków budowlanych z betonu konopnego "Hempcrete". Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290488 2020-01-28 Dolnośląskie Opracowanie badania dotyczącego projektu mobilnego wielofunkcyjnego siodłowego siedziska rehabilitacyjnego Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290489 2020-01-28 Małopolskie Opracowanie badania dotyczącego stworzenia Komora-strefa czystego powietrza. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)