Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie, łódzkie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, odżywki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7283142 2020-01-24
godz. 09:00
Podlaskie DOSTAWA ŻELI I PAPIERÓW DIAGNOSTYCZNYCH Numer referencyjny: DA.ZP.242.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa żeli i papieró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282811 2020-01-24
godz. 09:30
Łódzkie ZP 5/20 Dostawa leku Epoprostenol Numer referencyjny: ZP 5/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku epoprostenol: EPOPROSTENO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7285918 2020-01-24
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa rękawic nitrylowych bezpudrowych do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Żwirki 5/7 w okresie od 01.02.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277252 2020-01-24
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa wzorców i materiałów odniesienia, odczynników chemicznych, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, test...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282640 2020-01-24
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych wraz dzierżawą aparatu Numer referencyjny: SZP.215-1/20 Dostawa odczynnikó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283397 2020-01-24
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli ujętych w pakietach I-II dla potrzeb Samodzielnego Public...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283585 2020-01-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do stymulacji pęczka Hisa do Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku. Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280210 2020-01-24
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa odczynników mikrobiologicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Mikrobiologii Szpitala Powiatowego w Radomsku Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272134 2020-01-24
godz. 10:00
Łódzkie Usługa pogwarancyjnego kompleksowego 4-letniego serwisu urządzeń będących wyposażeniem pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalisty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252331 2020-01-24
godz. 10:45
Łódzkie ZP 75/19 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb oddziału Kardiochirurgii Numer referencyjny: ZP 75/19 Pakiet 11 Łóżko ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275625 2020-01-24
godz. 11:00
Łódzkie Świadczenie usług całodobowego transportu sanitarnego specjalistycznego oraz transportu pacjentów dializowanych dla Centralnego Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272104 2020-01-24
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa leków Numer referencyjny: 115/2019 MitoxantronumSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty. Fluoroura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7252296 2020-01-24
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do zabiegów bariatrycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach Numer referencyjny: ZP/29/2019/PN Pakiet 1Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282632 2020-01-24
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283591 2020-01-24
godz. 12:00
Mazowieckie Usługi weterynaryjne – stado bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy Usługi weterynaryjne – stado bydła w Zakładzie Doświ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291182 2020-01-24
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277230 2020-01-24
godz. 15:00
Łódzkie Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kand...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282352 2020-01-24
godz. 15:30
Podlaskie Stanowisko wykonawców w projekcie pn.: Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264406 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie Analiza wariantów systemu kontroli dla wydatków w perspektywie 2021-2027 Celem ekspertyzy jest określenie optymalnego systemu kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294538 2020-01-27
godz. 00:00
Śląskie Opracowanie technologii autoklawizowanych tworzyw silikatowych na bazie Ubocznych Produktów Spalania (UPS) popiołów lotnych. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285719 2020-01-27
godz. 00:00
Łódzkie Zakup strzykawek - 012020D Przedmiotem zamówienia jest zakup strzykawek jednorazowego użytku, trzyczęściowych o zakończeniu luer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285697 2020-01-27
godz. 00:00
Łódzkie Zakup odczynników laboratoryjnych - 022020M Przedmiotem zamówienia jest zakup gotowego (na płytkach Petriego o średnicy 90 mm) po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288266 2020-01-27
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 1 montera Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288267 2020-01-27
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 2 montera Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288268 2020-01-27
godz. 00:00
Podlaskie Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika automatyka Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282901 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Sak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286264 2020-01-27
godz. 00:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do badań w postaci odczynników chemicznych – dodatków procesowych zmniejszających inhibicję...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287302 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup usługi badawczo-rozwojowej obejmującej zbadanie i dostosowanie do specyfiki platformy AI Investments (AII) najnowszych osiąg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285685 2020-01-27
godz. 00:00
Łódzkie Zakup końcówek do pipet automatycznych - 042020A Przedmiotem zamówienia jest zakup końcówek pasujących do pipet automatycznych fi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285691 2020-01-27
godz. 00:00
Łódzkie Zakup pipet serologicznych i pałeczek wymazowych - 032020C Przedmiotem zamówienia jest zakup pipet serologicznych oaz pałeczek wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)