Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, meble i akcesoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7146428 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.143.2019 Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203852 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć w Szpitalu Chorób Płuc im. Bł. O....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203847 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej w Izbach przyjęć Wojewódzkiego Zespołu ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Ło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205550 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa sprzętu jednorazowego użytku. Numer referencyjny: 38/D/19 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku. W podziale na 25 Pakietów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212706 2019-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora RF 3 KW z układem dopasowania Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205167 2019-12-11
godz. 10:30
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7197968 2019-12-11
godz. 11:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżuru medycznego w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7197967 2019-12-11
godz. 11:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdechu Sennego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213087 2019-12-11
godz. 13:00
Łódzkie Zakup narzędzi neurochirurgicznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202356 2019-12-11
godz. 15:00
Mazowieckie IK-NE-067-19/19 udzielanie świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212785 2019-12-11
godz. 15:00
Łódzkie Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Brzeziny w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. i zapewnienie im schron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7176461 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca spółdzielni uczniowskich w Polsce pn. „Wypracowanie koncepcji organizacyjnej prak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202952 2019-12-12
godz. 00:00
Łódzkie Zamówienie na opracowanie technologii produkcji opakowań biodegradowalnych i jej implementacja Przedmiot zamówienia - projekt p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204891 2019-12-12
godz. 00:00
Małopolskie Pobranie próbek biologicznych z danymi fenotypowymi i klinicznymi - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01 12 2019 Pobranie próbek biologicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204893 2019-12-12
godz. 00:00
Małopolskie Pobranie próbek biologicznych z danymi fenotypowymi i klinicznymi - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02 12 2019 Pobranie próbek biologicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204934 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 3/2019 dotyczące wyboru podwykonawcy w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych do pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206692 2019-12-12
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019 z dnia 04.12.2019 r. na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu przeciwciał do użycia w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208117 2019-12-12
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 04.12.2019 r. - Usługa badawcza Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi badawczej w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208114 2019-12-12
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 04.12.2019 r. - Usługa badawcza w zakresie badań materiału opakowaniowego Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208907 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań walidacyjnych: funkcjonalno-wytrzymałościowe, p.poż, termiczne, akustyczne zgodnie z o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211423 2019-12-12
godz. 00:00
Małopolskie Realizacja prac badawczych dotyczących opracowania algorytmów wykrywania bliskości urządzeń bezprzewodowych wyposażonych w wiele i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7218194 2019-12-12
godz. 00:00
Łódzkie Dostawa aparatury pomiarowej i badawczej – zamówienie służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201950 2019-12-12
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywne dostawy pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni dla mieszkańców naszej placówki w roku 2020 . Przewidywana mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203858 2019-12-12
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: zabezpieczenia opieki lekarskiej w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189189 2019-12-12
godz. 10:00
Łódzkie „Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi ” Numer referencyjny: ZPIZ/PN/D/14/11/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7206737 2019-12-12
godz. 10:00
Łódzkie ZP/142/2019 - Dostawa zestawu do bronchoskopii interwencyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej tera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206413 2019-12-12
godz. 10:00
Łódzkie Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Ozorkowa Numer referencyjny: WE.271.27.2019 Zakres niniejszego zamówienia obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213109 2019-12-12
godz. 10:00
Łódzkie „Dostawa, sprzedaż leków, środków opatrunkowych oraz igieł i strzykawek dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7192463 2019-12-12
godz. 11:00
Łódzkie Usługa weterynaryjna zwierząt Numer referencyjny: NAG.272.1.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest opieka weterynaryjna nad zwierzęta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199216 2019-12-12
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa leków różnych Numer referencyjny: GZP/3800/47/2019 1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest Dostawa leków różnych 2.Kody...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!