Przetargi i zamówienia - Gliwice - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, kosmetyki i artykuły higieniczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7162086 2019-12-16
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.5/1.2/BB/Technomex/2019 Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi polegającej na udziale w projekcie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7229690 2019-12-16
godz. 00:00
Śląskie ZP/021134/19 Wykonanie komory grzewczej do podgrzewania dwóch wymienników ciepła silnika Stirlinga marki Genoa Stirling model ML30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148816 2019-12-16
godz. 09:00
Śląskie Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Cen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7216380 2019-12-16
godz. 09:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących konsultacje kardiologiczne i badania UKG serca

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7229692 2019-12-16
godz. 09:00
Śląskie ZP/021737/19 POWTÓRKA Multimetry cyfrowe stołowe 6,5 cyfry i 7,5 cyfry

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7229693 2019-12-16
godz. 12:00
Dolnośląskie ZP/020838/19 Wykonanie modelu ciekłej diody konwekcyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217917 2019-12-17
godz. 09:00
Śląskie 4WOG-1200.2712.138.2019 przeprowadzenie wykonywanie usług z zakresu badań dodatkowych i konsultacji niezbędnych do wykonania badań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217133 2019-12-17
godz. 09:30
Śląskie Dostawa wirówki z chłodzeniem dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7229687 2019-12-17
godz. 15:00
Śląskie ZP/023216/19 Analizator impedancji powłok antykorozyjnych na stalowych konstrukcjach budowlanych przystosowany do badań terenowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223034 2019-12-18
godz. 09:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7218127 2019-12-18
godz. 09:00
Śląskie Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7158059 2019-12-18
godz. 10:00
Śląskie Dostawa urządzenia laboratoryjnego na potrzeby Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226498 2019-12-18
godz. 10:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń medycznych przez lekarza chirurga ogólnego w zakresie opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226503 2019-12-18
godz. 10:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń medycznych przez lekarza diabetologa w zakresie opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226556 2019-12-18
godz. 10:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń medycznych przez lekarza pulmonologa w zakresie opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226551 2019-12-18
godz. 10:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gliwicach Przedmiotem zamówienia jest wykonywa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226543 2019-12-18
godz. 10:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gliwicach wykonywanie świadczeń medycznych w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226570 2019-12-18
godz. 10:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń medycznych przez lekarza psychiatrę w zakresie opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7229689 2019-12-19
godz. 00:00
Śląskie ZP/023662/19 Analiza próbek popiołu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213899 2019-12-19
godz. 09:30
Śląskie Zakup jednogłowicowej gamma kamery narządowej (tarczycowej) dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230868 2019-12-20
godz. 00:00
Śląskie Dostawa funduskamery (nowa) 1 kpl. W związku z realizacja projektu pn.: WND-RPSL.03.02.00-24-018A/19-002 (tytuł: Program zapobieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230862 2019-12-20
godz. 00:00
Śląskie Dostawa lasera nanosekundowego (nowego) 1 kpl. W związku z realizacja projektu pn.: WND-RPSL.03.02.00-24-018A/19-002 (tytuł: Prog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183031 2019-12-30
godz. 08:00
Śląskie Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7228077 2020-01-15
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie ofertowe 1/12/2019 na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, tj. opracowanie algorytmów sterowania i monitorowania p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)