Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, kosmetyki i artykuły higieniczne, artykuły, osprzęt - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7274319 2020-01-17
godz. 00:00
Dolnośląskie 1. Gruszka do ciśnieniomierza-5 sztuk 2. Manometr metalowy do ciśnieniomierza-5 sztuk 3. Mankiet do ciśnieniomierza, jednowężykowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275320 2020-01-17
godz. 00:00
Zachodniopomorskie USŁUGI MEDYCYNY PRACY na potrzeby SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7276590 2020-01-17
godz. 00:00
Śląskie DPF/172/2020 Dostawa sondy temperaturowej sztuk 1, do pieca Thermoline F6030CM-33-60

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277405 2020-01-17
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych próbek ścieków, wody powierzchniowej i osadów ściekowych zgodnie z zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278096 2020-01-17
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa części zamiennych sprzętu medycznego: • Butelka do dozownika tlenu-10 szt. • Kopułka do dozownika tlenu-10 szt. • Rurka ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282537 2020-01-17
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie przeglądu i konserwacji autoklawu Tuttnauer 3850 ELVC-D (s/n: 1407201)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7270491 2020-01-17
godz. 00:00
Śląskie WPSiDG.8141.11.2.2020 Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez parę b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274189 2020-01-17
godz. 00:00
Wielkopolskie Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wykonaniu badań lekar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274699 2020-01-17
godz. 08:00
Podkarpackie Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narzadu ruchu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274540 2020-01-17
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa odczynników, probówek i materiałów medycznych dla Laboratorium OLK w Rzeszowie SPZOZ z zachowaniem podziału na pakiety: PA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271072 2020-01-17
godz. 08:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271270 2020-01-17
godz. 08:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych od w zakresie psychologii w pododdziale Rehabilitacji neurologicznej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271346 2020-01-17
godz. 08:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń medycznych z zakresu AOS w Poradni Reumatologicznej Szpitala przy ul. Batorego 3 w Krakowie na okres I 2020 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272266 2020-01-17
godz. 08:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej na stanowisku pielęgniarki dla osób pozbawionych wolności osadzonych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7276790 2020-01-17
godz. 08:11
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd techniczny defibrylatora SAVER ONE wersja POWER-360J Przegląd techniczny defibrylatora SAVER ON...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7246430 2020-01-17
godz. 08:30
Podkarpackie „Zakup odzieży i obuwia roboczego (zamówienie z podziałem na 14 części)” Numer referencyjny: Zp148/19 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279431 2020-01-17
godz. 08:30
Mazowieckie SPZOZ-U-24-20 sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271079 2020-01-17
godz. 08:30
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy : ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii w Poradni Dermatolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271204 2020-01-17
godz. 08:30
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania zabiegów laryngologicznych, w tym zabiegów endoskopowych dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271237 2020-01-17
godz. 08:30
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Urologii wraz z nadzorem ogól...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271233 2020-01-17
godz. 08:30
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i WZW łączonym z Oddziałem Dermatologicznym skier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271240 2020-01-17
godz. 08:30
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy : ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w Poradni Endokry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279657 2020-01-17
godz. 08:56
Dolnośląskie testy do wstępnego wykrywania substancji narkotykowych- 100 opak. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 testy do wstępnego wykrywania substan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7225075 2020-01-17
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7238812 2020-01-17
godz. 09:00
Śląskie Dostawa leków w rozbiciu na pakiety Numer referencyjny: ZP/5249/19 Pakiet 1Pakiet 1 – żywienie pozajelitowe w ilościach, postaci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7238824 2020-01-17
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy produktów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, roztworów taurolidyny oraz roztworu cytrynianu. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7238827 2020-01-17
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa różnych środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych. Numer referencyjny: MSS-TZP-ZPP-26-38/19 Część 1Leki 2 część zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7238864 2020-01-17
godz. 09:00
Śląskie Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług tel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7241601 2020-01-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7235809 2020-01-17
godz. 09:00
Śląskie Sukcesywne dostawy przeciwciał swoistych stężonych dla Centrum Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!