Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, Poligrafia, Wydawnictwa, projekt termomodernizacyjny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6961676 2037-08-21
godz. 00:00
Mazowieckie Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie na stanowisku osoby realizującej zadanie badawcze jako członek zespołu B+R w Projekcie Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189365 2020-04-30
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wybór wykonawcy prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338963 2020-03-20
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Usługa przeglądów sprzętu medycznego na 26 zadań dla SPWSZ w Szczecinie Numer referencyjny: EP/220/114/2019/2020 Wykonywanie przeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341612 2020-03-19
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Usługa – naprawa główna zespołu urządzeń do rozpoznania skażeń na samochodzie opancerzonym BRDM-2rs Przedmiotem zamówienia jest us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338880 2020-03-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne dla Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336332 2020-03-18
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa różnych produktów leczniczych (leków cytotoksycznych) dla Szpitala SPWSZ w Szczecinie Numer referencyjny: EP/220/7/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7333856 2020-03-18
godz. 08:00
Zachodniopomorskie PN-7/19 Dostawa wyrobów medycznych i odzieży ochronnej do pracowni cytostatyków Numer referencyjny: PN-7/20 Wartość bez VAT: 1 569...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331542 2020-03-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zlecenie usług badawczo rozwojowych dla realizacji Etapu I pn. Mechanizacja obróbki wstępnej karpi – opracowanie zmechanizowanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328977 2020-03-17
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawę aparatu ultrasonograficznego dla Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej SPSK nr 1 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331469 2020-03-16
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Leki ogólne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, suplementy diety oraz wyroby medyczne Numer referencyjny: TP.382.18.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7331460 2020-03-16
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, betablokerów i środków antysept...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7329372 2020-03-16
godz. 00:00
Mazowieckie Postępowanie wyboru Podwykonawcy do realizacji prac dotyczących projektu B+R Badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329072 2020-03-13
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Usługa przeglądów sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie Numer referencyjny: EP/220/113/2019/2020 Wykonywanie przeglądów techni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316603 2020-03-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach projektu współfinansowanego Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323291 2020-03-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa generatorów molibdenowo-technetowych, radiofarmaceutyków oraz produktów leczniczych do prowadzenia terapii wspomagającej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7323248 2020-03-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przetarg NIEograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla RCM w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321287 2020-03-10
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków immunosupresyjnych, środków przeciw nadciśnieniu, produktów leczniczych dla u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7339330 2020-03-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy: Pełnienie dyżurów medycznych stacjonarnych w Oddziale Psychiatrycznym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318772 2020-03-10
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa produktów leczniczych – w tym leków stosowanych w prog. lekowych i chemioterapii, wyr.med., dietetycznych środków spoż. sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7321267 2020-03-10
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego w Regionalnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7348506 2020-03-09
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, leków ludzkich, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7318791 2020-03-09
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Dostawa albumin i preparatów do żywienia pozajelitowego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Numer referencyjny: 1/2020. Pakiet nr 1 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7318836 2020-03-09
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa różnych produktów leczniczych (refundowanych w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikiem: B.44, B.32, B.46) dla s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7335478 2020-03-05
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w teleradiologii, polegających na opisywaniu zleconych do opisu badań diagnostycznych: tomografii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314381 2020-03-05
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest maszyna hydrostatyczna będąca jednym z elementów wchodzących w skład zadania: zakup wyposażenia labora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314380 2020-03-05
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest maszyna termocykliczna będąca jednym z elementów wchodzących w skład zadania: zakup wyposażenia labora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346020 2020-03-04
godz. 09:30
Mazowieckie Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC); postępowanie znak: ZZP-69/20 Numer referencyjny: ZZP-69/20 I.Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7311902 2020-03-04
godz. 09:00
Mazowieckie Preparat rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu – 1 (mekasermina), postępowanie znak ZZP-44/20 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7345675 2020-03-04
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie badania: Efekty polityki spójności w obszarze kultury. Identyfikacja mechanizmów wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314142 2020-03-03
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Materiały szewne Numer referencyjny: TP.382.3.2020 BS 1. Część nr 1 – Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa niepowleka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)