Przetargi i zamówienia - Poznań - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, Poligrafia, Wydawnictwa, Automatyka przemysłowa, Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7297807 2020-02-24
godz. 08:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa narzędzi i akcesoriów do robota Da Vinci XI. Numer referencyjny: 2/2020 Jak w pkt II.1.4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335751 2020-02-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. wykonywanie i ocena badań histopatologicznych i cytologicznych; wymagane kwalifika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329110 2020-02-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Sekwencjonowanie DNA metoda Sangera oraz NGS mRNA w technologii Illumina. Numer referencyjny: 6/2020 Sekwencjonowanie DNA metoda ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294729 2020-02-24
godz. 09:30
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa immunoglobuliny dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7294722 2020-02-24
godz. 09:30
Wielkopolskie „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7328524 2020-02-24
godz. 11:00
Wielkopolskie Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów i odczynników chemicznych Numer referencyjny: DZP/12/2020 Dostawa podłoży mikrobiologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341296 2020-02-25
godz. 00:00
Wielkopolskie Dostawa odczynników chemicznych nr 18 02 2020 Dostawa odczynników chemicznych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest dostawa odczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283690 2020-02-25
godz. 09:30
Wielkopolskie Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku – 26 pakietów Numer referencyjny: EZP/03/20 Zakup (dostawa) wyrobów medy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344431 2020-02-25
godz. 10:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Wielospecjalistycznej Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344429 2020-02-25
godz. 10:00
Wielkopolskie Udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Filia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344434 2020-02-25
godz. 10:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie konsultacji kardiochirurgicznych pacjentów kwalifikowanych do leczenia operacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344436 2020-02-25
godz. 10:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dyżurów medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294735 2020-02-25
godz. 11:00
Wielkopolskie Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych wraz ze środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia medycznego i suplementam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7337078 2020-02-25
godz. 11:00
Wielkopolskie Wyroby medyczne - Zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z dzierżawą Numer referencyjny: DZP/15/2020 Wyroby medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317862 2020-02-25
godz. 12:30
Wielkopolskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy dla WCMP Ośrodek w Pile, Al. Wojska Polskiego 49 A Szacowana rocznie l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342625 2020-02-25
godz. 14:35
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Oddziale Anestezjo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339168 2020-02-26
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2020 Przedmiotem zamówienia jest Wybór wykonawcy, który będzie świadczył usługi w ramach projektu: „Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344254 2020-02-26
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe dotyczące naboru na stanowisko Kierownika prac B+R Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Kierownika pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340958 2020-02-26
godz. 09:30
Wielkopolskie Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego wielokanałowego potencjostatu ze wzmacniaczem 1A i opcją spektroskopii imped...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341257 2020-02-26
godz. 09:45
Wielkopolskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE dyżurów medycznych w Oddziale Noworodkowym; ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-5-SS/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340198 2020-02-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: Limfoscyntygrafii ( w tym dołu pachowego, jako element procedury węzła wartownika u chorych na r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319386 2020-02-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Numer referencyjny: 11/2020 Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego **...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340352 2020-02-26
godz. 12:00
Wielkopolskie zakup 1 egz. chromatografu cieczowego HPLC Numer referencyjny: IORPIB/ZP/D/HPLC/2020 zakup 1 egz. chromatografu cieczowego HPLC. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347052 2020-02-26
godz. 12:00
Wielkopolskie zakup sond głębokości Aplisens PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Sonda głębokości SG - 25 S / 4-20mA / 0-1,6 H20 L=10m- 6 szt.- Sonda głębokoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297791 2020-02-26
godz. 13:30
Wielkopolskie Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wibracyjnego / udarowego Numer referencyjny: 1/PN/2020 Przedmiotem zamówienia jest system w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340697 2020-02-27
godz. 00:00
Wielkopolskie Wykonanie 2 kompletów narzędzi badawczych do prasowania 1) komplet narzędzi badawczych do prasowania (FI 32) w skład którego wcho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343694 2020-02-27
godz. 00:00
Wielkopolskie Urządzenie przeznaczone do utrzymania stałej temperatury cieczy w trakcie badań laboratoryjnych – kriostat. Cel zamówienia Celem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345815 2020-02-27
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja skuteczności projektów pozakonkursowych w ramach Poddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342890 2020-02-27
godz. 09:30
Wielkopolskie zakup narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Okulistyki, Numer referencyjny: EZP/30/20 zakup narzędzi chirurgicznych dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344122 2020-02-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa odczynników chemicznych Numer referencyjny: ZZO/ZZ-341-04/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa na Składowisko Odpadów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)