Przetargi i zamówienia - Koszalin - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, Materiały papiernicze, szkolne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7209441 2019-12-12 Zachodniopomorskie Świadczenie usług medycznych w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209447 2019-12-12 Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań okulistycznych pacjentów w Poradni Medycyny Pracy Szpitala Woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209451 2019-12-12 Zachodniopomorskie Wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208708 2019-12-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich, do których zapewnienia Zleceniodawca jest zobowiązany na podstawie Kodeksu prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153252 2019-12-12
godz. 14:35
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1/ Całodobowej opieki lekarskiej nad pacjentami w oddziałach szpitalnych wraz z izbą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212261 2019-12-13
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie: 1. Świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212265 2019-12-13
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie Świadczeń w zakresie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213473 2019-12-13
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Mechanizacja obróbki wstępnej karpi - opracowanie przemysłowej wersji urządzenia do porcjowania tuszek I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216814 2019-12-16
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie: świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221370 2019-12-16
godz. 14:30
Zachodniopomorskie Dostawa układu optycznego do lasera impulsowego YAG 532 nm o parametrach wyszczególnionych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220654 2019-12-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zabezpieczenie medyczne na 2020 rok jednostek wojskowych - 17 WOG Koszalin poprzez wykonywanie usług medycznych lekarza i lekarza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223438 2019-12-18
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223047 2019-12-18
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie: świadczeń zdrowotnych w zakresie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223044 2019-12-18
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z Pracowniami: RTG, USG, Tomografii Komputerowej, Rez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224014 2019-12-18
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Medycyna pracy dla pracowników ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie zatrudnionych na terenie działalności Rejonu Dystrybucji B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220143 2019-12-18
godz. 11:45
Zachodniopomorskie Dostawa mikroskopu sił atomowych AFM dla Politechniki Koszalińskiej Numer referencyjny: 58/PNOG/SZP-3/2019 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209874 2019-12-18
godz. 15:00
Zachodniopomorskie D/K. 1151. 9 .2019.WP Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia w ambulatorium Zakł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209878 2019-12-18
godz. 15:00
Zachodniopomorskie D/K. 1151. 8.2019.WP Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia w ambulatorium Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7161219 2019-12-23
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zakup i sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SP ZOZ MSWiA w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209758 2019-12-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Konkurs ofert dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej na stanowisku: a. lekarz laryngolog b. lekarz der...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)