Przetargi i zamówienia - Bydgoszcz - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, Materiały papiernicze, szkolne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7157776 2019-12-16
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Prośba o przedstawienie oferty na zestaw środków trwałych - wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby prac B+R w branży przetwórstwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195881 2019-12-16
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych codziennie w godz. 7.00 – 14.35 przez: lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Og...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214907 2019-12-16
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usług badawczych na potrzeby firmy "POLKONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227573 2019-12-16
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry 250ml - 380szt PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Preparat do dezynfekcji ran, błon śl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7228222 2019-12-16
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie NAPRAWA SYSTEM U CYFROWIENIA APARATU RTG sn: T8297202 . 3. Opis przedmiotu zamówienia: - W APARACIE NALEŻY WYMIENIĆ DYSK HDD i REI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211942 2019-12-16
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa testów do wstępnej identyfikacji środków odurzających w organizmie człowieka Numer referencyjny: SZPiFP-145-19 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202976 2019-12-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej Numer referencyjny: 52 Z PN 19 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do ap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202871 2019-12-17
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej: dyżury stacjon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200304 2019-12-17
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 r Numer referencyjny: WZP.271.74.2019.B Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7228228 2019-12-17
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Przegląd okresowy i legalizacja wag wymienionych w Załączniku nr 1 zgodnie z zaleceniami producenta. Oferta powinna uwzględniać ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224484 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Moduł inercyjnej lokalizacji przestrzennej bliskiego zasięgu Przedmiotem zamówienia jest projekt urządzenia będącego modułem iner...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224483 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przenośna lampa do fototerapii noworodków. Przedmiotem zamówienia jest projekt lampy do fototerapii noworodków o konstrukcji prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224485 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inteligentnego sterownika stanowiska do resuscytacji noworodków z multimedialnym interfejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226003 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Mnemotechniki jako skuteczna form zapamiętywania dużych partii materiału, a ich wykorzystanie do nauki w szkole, tzw. zastosowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226004 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem mnemotechnik w nauce języków obcych Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226005 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Wykorzystanie mnemotechnicznych sposobów zapamiętywania do podnoszenia kwalifikacji uczniów SP w zakresie znajomości ortografii P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223487 2019-12-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Konturograf optyczny 3D – nowy 1 szt. Przedmiot zamówienia służyć będzie do badania grubości i jakości materiałów używanych do pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209768 2019-12-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa rękawic nitrylowych i masek FFP3 z zaworem wydechowym Numer referencyjny: 53 Z PN 19 1. Przedmiotem zamówienia jest sukce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230740 2019-12-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Tytuł zamówienia: „Dostawa trójstrefowego układu grzewczo - izolacyjnego”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230776 2019-12-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Wykonanie badań SEM i EDX wraz z analizą powłok polimerowych przeznaczonych do metalizowania”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226419 2019-12-18
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej: leczenie szpitalne, dyżu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221936 2019-12-18
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa 6 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7225325 2019-12-18
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie DOZP.240.13.2019 Dostawa 6 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230784 2019-12-18
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Tytuł zamówienia: „Dostawa analizatora drgań”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7228419 2019-12-19
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zbiór procedur i infrastruktura znaczników - odbiorników oraz algorytm matematyczny umożliwiający kontrolę wydawania - odbioru rus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7228418 2019-12-19
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Stworzenie porównywarki wskaźników finansowych w celu porównywania danych o osiąganych wynikach na tle konkurencji Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182719 2019-12-19
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa koncentratorów tlenu Numer referencyjny: 54 Z PN 19 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratorów tlenu. Szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224869 2019-12-19
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216516 2019-12-19
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych Numer referencyjny: DZP-270-63-2019 Dostawa sukcsywna materiałów okulistycznych w ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7217280 2019-12-19
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku i zamkniętego systemu pobrania krwi Numer referencyjny: 55/2019/PN ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)