Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, Materiały papiernicze, szkolne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7220286 2019-12-13
godz. 07:30
Warmińsko-Mazurskie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Paw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205351 2019-12-13
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK/D/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209975 2019-12-13
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług transportu sanitarnego z podziałem na 2 zadania na rzecz Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213745 2019-12-13
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego przez ratownika medycznego w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Rat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209103 2019-12-13
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt” Numer referencyjny: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209935 2019-12-13
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa środków dezynfekcyjnych i wyrobów medycznych Numer referencyjny: ZP/26/2019 Przedmiotem zamówienia są dostawy środków dez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7208806 2019-12-13
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa obłożeń, fartuchów i wyrobów z włókniny i folii Numer referencyjny: 47/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209615 2019-12-13
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie „Dostawa dializatorów i innych wyrobów medycznych”. Numer referencyjny: 14/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa to...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7200038 2019-12-13
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. Numer referencyjny: PN/24/11/19 Sukcesywna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223615 2019-12-13
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZFiTR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194955 2019-12-16
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup czytnika absorbancji próbek o małych objętościach Czytnik absorbancji próbek o małych objętościach Cel zamówienia Czytnik a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214848 2019-12-16
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa wyposażenia do gabinetu weterynaryjnego Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu 1. Wysięgnik infuzyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223366 2019-12-16
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154841 2019-12-16
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207189 2019-12-16
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa materiałów okulistycznych Numer referencyjny: ZP/27/2019 Wartość bez VAT: 2 165 670.00 PLN WiskoelastykiWiskoelastyki, 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7217833 2019-12-16
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: ortopedii i traumatologii stacjonarnej i ambulatoryjnej polegających na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7131372 2019-12-16
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Dostawy produktów farmaceutycznych Numer referencyjny: SOZ.383.37.2019 Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są sukc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7151613 2019-12-16
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 497/2019/PN/DZP Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej, w ramach projektu „Konso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189932 2019-12-16
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy produktów farmaceutycznych Numer referencyjny: 13/PN/2019 Grupa 1Produkty farmaceutyczne 36 pozycji Grupa 2Produkty farmac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7221179 2019-12-16
godz. 12:45
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów WSS w Olsztynie w zakresie: 1) świadczeń specjalistycznych wykonywanych przez leka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7225385 2019-12-16
godz. 14:40
Warmińsko-Mazurskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Badania wody na pływalni krytej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zgodnie z załączonymi harmonogramami ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208880 2019-12-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Dokonywanie napraw oraz okresowych przeglądów technicznych użytkowanego przez Zleceniodawcę sprzętu medycznego,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199962 2019-12-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211784 2019-12-17
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7221174 2019-12-17
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa naprawy i przeglądów pogwarancyjnych sprzętu oraz aparatury medycznej Nr referencyjny postępowania DZZ-383-140/19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7215882 2019-12-17
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie R.143.19.R rozeznanie cenowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w 2020 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189653 2019-12-18
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia badania i opracowania ekspertyzy pn. „Rola Lokalnych Grup Dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216864 2019-12-18
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa kierowcy ambulansu Zespołu Transportu Sanitarnego oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego Numer referencyjny: 7/PN/2019 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202018 2019-12-18
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów zużywalnych do aparatury Pentra C 200 Numer referencyjny: ZP-PNK/D/2019/10/87 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211959 2019-12-18
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)