Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, Projektowanie, Gastronomia, catering - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7292688 2020-01-24
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup odczynników Panel Onkoneuralny 12 antygenów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282128 2020-01-24
godz. 08:30
Podkarpackie Wykonywanie usługi dowozu/odbioru wypożyczanego sprzętu wraz z usługą wniesienia/zniesienia sprzętu w ramach utrzymania trwałości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282631 2020-01-24
godz. 09:00
Podkarpackie ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH Numer referencyjny: ZP250/004/2020 Pakiet nr 1: Zes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288236 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie NK/I/O/ 1 / 2020 udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych z Pododdziałem Geriatrycznym – dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284837 2020-01-24
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach: - Wykonywanie opisów badań rezonansu magnetycznego drogą teleradiologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282266 2020-01-24
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa stymulatorów Numer referencyjny: Z/ZZP.2375.2.20 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów dla Samodzielnego Pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288237 2020-01-24
godz. 12:00
Podkarpackie NK/I/O/ 2 / 2020 udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278131 2020-01-24
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Medyce w zakresie konsultacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288238 2020-01-24
godz. 13:00
Podkarpackie NK/I/O/ 3 / 2020 udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Noworodkowym z Pododdzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275361 2020-01-24
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294982 2020-01-24
godz. 14:30
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: • Świadczenia Pielęgniarskie - Poradnia Diabetoiogiczna • Świadczenia Zdrowotne - Por...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264406 2020-01-27 Mazowieckie Analiza wariantów systemu kontroli dla wydatków w perspektywie 2021-2027 Celem ekspertyzy jest określenie optymalnego systemu kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285707 2020-01-27 Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR232/2020 na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania specjalistycznego narzędz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285219 2020-01-27 Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych w ramach realizowanego projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294538 2020-01-27 Śląskie Opracowanie technologii autoklawizowanych tworzyw silikatowych na bazie Ubocznych Produktów Spalania (UPS) popiołów lotnych. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290401 2020-01-27 Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/01/2020/1.2WP Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko Konsultant naukowy d/s in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282901 2020-01-27 Mazowieckie Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Sak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271968 2020-01-27 Podkarpackie Dostawa laserowych urządzeń stomatologicznych do wykonywania zabiegów na tkance miękkiej i twardej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296199 2020-01-27
godz. 08:00
Podkarpackie Wykonanie okresowego przeglądu technicznego diatermii typ V10100S oraz stołu operacyjnego Axis 500

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296205 2020-01-27
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawę filtrów powietrza do inkubatorów produkcji ATOM - 15 szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296195 2020-01-27
godz. 08:00
Podkarpackie Naprawa optyki artroskopowej typ 0502104030 produkcji Stryker. Ekspertyza serwisu wykazała następujące usterki: uszkodzone czoło s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296215 2020-01-27
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawę rączki narzędzia laparoskopowego o nr kat 8393.941 prod. R.Wolf

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271686 2020-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Z-c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286110 2020-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na części Numer referencyjny: SP ZOZ NZZP II 2400/03/20 1) Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294390 2020-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie NA/O/18/2020 Dostawa tensometrów. Dostawa termopar kpl uszczelnień. Dostawa narzędzi monolitycznych narzędzi węglikiwych z wlotowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289773 2020-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa odczynników chemicznych dla PRz: 1)Odczynniki Opis: hexamethylene diisocyanate 98% 2 litry glikol polietylenowy 400 2 litr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278356 2020-01-27
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawy sprzętu jednorazowego do pracowni hemodynamiki i angiologii Numer referencyjny: DZP/5/PN/2020 Wartość bez VAT: 824 165.00...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7290655 2020-01-27
godz. 11:00
Podkarpackie NK/I/O/7/2020 Udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284806 2020-01-27
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Oddziale Kardiologii SPZOZ w Sanoku przez lekarzy w ramach dyżurów medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283639 2020-01-27
godz. 16:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)