Przetargi i zamówienia - Olsztyn - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7322528 2020-02-25
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie remontu korytarza i klatki schodowej w bloku nr 106 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322538 2020-02-25
godz. 11:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie remontu pomieszczeń budynku Filii UWM w Ełku przy ul. Kościuszki 25 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328488 2020-02-27
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 18/3 w Olsztynie na potrzeby Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Ols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331498 2020-02-28
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa wyrobów hutniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331658 2020-02-28
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa wyrobów hutniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318009 2020-02-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w m. Turza Wielka, gm. Działdowo Numer referencyjny: OLS.WOP.260.9.2020.SB 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320024 2020-02-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostosowanie budynku archiwum KOWR OT Olsztyn do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Numer referencyjny: OLS.WOP.260.11.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333304 2020-02-28
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w części budynku szpitala w celu utworzenia Zakładu Radiologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330594 2020-03-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa dwóch kolumbariów na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie Numer referencyjny: ZCK-TE-341-1-62/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339074 2020-03-03
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa materiałów izolacyjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338100 2020-03-04
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pod nazwą „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Ostródzie zlokalizo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346253 2020-03-05
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304361 2020-03-05
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Budowa wielofunkcyjnego domu przedpogrzebowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2020.c 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230754 2020-03-06
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie WZMOCNIENIE BAZY SUROWCOWEJ DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO POPRZEZ ROZBUDOWĘ STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ZGOK W PISZU Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347155 2020-03-09
godz. 12:30
Warmińsko-Mazurskie Remont ogólnobudowlany budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska Polskiego w Bartoszycach – postępowanie nr 2/RB Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348621 2020-03-10
godz. 11:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie remontu pokoi Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)