Przetargi i zamówienia - Łódź - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7330901 2020-02-19
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314189 2020-02-19
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie prac budowlanych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 3 części. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329535 2020-02-19
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa: rur PEHD, tulei kołnierzowych, muf elektrooporowych, kołnierzy stalowych do tulei, kolan elektrooporowych, łuków elektroo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315032 2020-02-19
godz. 12:00
Łódzkie Remont wnętrza lokalu handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 87 w Łodzi w ramach zadania "Adaptacja pomieszcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325711 2020-02-19
godz. 13:00
Łódzkie Dostawa oznaczników do cechowania drewna Numer referencyjny: NH.270.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oznaczników do cec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336631 2020-02-19
godz. 15:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa artykułów malarsko-murarskich dla Uniwersytetu Łódzkiego. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Artykuły malarsko-murarski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290009 2020-02-20
godz. 11:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Sienkiewicza 137/139, 90-302 Łódź, POLSKA Numer referencyjny: DOA-ZP-III.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334759 2020-02-20
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa podkładów strunobetonowych, nr sprawy: WZ-091-9/20.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330188 2020-02-21
godz. 09:00
Łódzkie Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Obszarowego CD RE Zgierz-Pabianice, Pabianice, ul. Piłsudskiego 19.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336270 2020-02-21
godz. 10:00
Łódzkie Różnych wyrobów ściernych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322977 2020-02-24
godz. 10:00
Łódzkie zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320937 2020-02-25
godz. 09:00
Łódzkie Poprawa bazy technicznej 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 Numer referencyjny: ZP/1/2020 Poprawa bazy technicznej 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334708 2020-02-25
godz. 12:00
Łódzkie Dostawę geowłókniny, nr sprawy: WZ-090-7/20.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326951 2020-02-26
godz. 11:00
Łódzkie Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku A4 Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331823 2020-02-27
godz. 00:00
Łódzkie Z a p y t a n i e o f e r t o w e nr 4/2020 na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331821 2020-02-27
godz. 00:00
Łódzkie Z a p y t a n i e o f e r t o w e nr 3/2020 na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326825 2020-02-27
godz. 09:30
Łódzkie 7/DIR/UŁ/2020 Budowa Amfiteatru Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326418 2020-02-27
godz. 09:30
Łódzkie Budowa Amfiteatru Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi Numer referencyjny: 7/DIR/UŁ/2020 Budowa Amfiteatru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326412 2020-02-27
godz. 10:00
Łódzkie ZP/16/2020 – Wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335269 2020-03-02
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340901 2020-03-03
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa elementów złącznych (normaliów), nr sprawy: WZ-091-7/20.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342667 2020-03-03
godz. 15:00
Łódzkie Wymiana stolarki okiennej z PCV w piwnicach, pralniach i suszarniach /w/, Wymiana drzwi na metalowe do klatek schodowych / w /, Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311936 2020-03-04
godz. 08:00
Łódzkie Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych oraz skobli Numer referencyjny: NH.270.3.2020 1–12Przedmiotem zamówienia jest dostawa si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340733 2020-03-04
godz. 09:30
Łódzkie Remont IX Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 7 w Łodzi Numer referencyjny: 8/DIR/U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338991 2020-03-04
godz. 13:30
Łódzkie „Wykonanie wzmocnień konstrukcji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku A1 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334132 2020-03-06
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/EKOBUD/2020 z dnia 13.02.2020 r. Budowa budynku hali wraz z częścią biurową Cel zamówienia Celem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338739 2020-03-09
godz. 11:30
Łódzkie Zaprojektowanie i wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339076 2020-03-09
godz. 11:30
Łódzkie Zawiadomienie o postępowaniu: Zaprojektowanie i wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)