Przetargi i zamówienia - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7407142 2020-04-14
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku ul. Wojska Polskiego 24, w Barcianach, 11-410 Barciany.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408736 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie Remont schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Bestwinie Numer referencyjny: ZiF.271.4.2020 1.Przedmiotem zamówienia jest r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411685 2020-04-15
godz. 12:00
Łódzkie Zakup rur perforowanych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411854 2020-04-22
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy Placu Wolności 10 w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411929 2020-04-17
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa Domu Studenta wraz z rozbudową bazy dydaktycznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407708 2020-04-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w powie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413141 2020-04-20
godz. 00:00
Mazowieckie Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego - stajni, zakup i montaż karuzeli dla koni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406863 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa pomieszczeń „Domu Pogrzebowego” wraz z robotami towarzyszącymi przy u. Karpackiej w Bielsku-Białej” Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409574 2020-04-17
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie kompleksowych prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych związanych z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407045 2020-04-17
godz. 13:00
Małopolskie Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku B na potrzeby Poradni Specjalistycznych Numer referencyjny: DZ-271-1-9/2020 II.4.1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409677 2020-04-17
godz. 14:30
Dolnośląskie Remonty bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją pozaprodukcyjnych obiektów budowlanych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407019 2020-04-21
godz. 11:00
Dolnośląskie „Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu do wymogów przeciwpożarow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407403 2020-04-09
godz. 13:00
Małopolskie Wykonanie remontu balkonów w budynkach 4-ro piętrowych w 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411801 2020-04-17
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413340 2020-04-10
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie podłogi drewnianej plenerowej dla miejscowości Łagiewniki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405960 2020-04-06
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup uszczelnień oraz elementów hyd. dla PGE EC S.A Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, szczegółowy opis przedmiotu zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407512 2020-04-14
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczenia sanitarnego w budynku schroniska na st. Tuchola oraz potrzebnego do naprawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407700 2020-04-06
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa zestawu uszczelnień (manszeta i uszczelki) do przepustnicy DN900 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410199 2020-04-16
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kasprzaka 12/18 w budynku zarządzanym przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411272 2020-04-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie G6001 WĄŻ ODCIĄGOWY P7 L PU Ø60, ART. SC-P7LPU-060 1. WĄŻ ODCIĄGOWY P7 L PU Ø60, ART. SC-P7LPU-060 141 mb

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411990 2020-04-09
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest zakup termoplastycznego tworzywa polimerowego w postaci kopolimeru randomicznego do wtrysku, który zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412569 2020-04-15
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Materiał przeznaczony do naprawy znaków na przejazdach kolejowo-drogowych ISE Bydgoszcz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412571 2020-04-15
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Narzędzia i materiały do zamówienia ISE3-31-01/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412572 2020-04-16
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup materiałów potrzebnych do wymiany zużytej wykładziny podłogowej w pomieszczeniu budynku nastawni IN2 oraz w budynku ISE Inow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412573 2020-04-16
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup materiałów potrzebnych do wymiany zużytych drzwi do pomieszczenia dyż. ruchu w budynku nastawni na stacji Chełmce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413042 2020-04-21
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Wybór wykonawcy Kompleksowego remontu dwóch tarasów w poziomie parteru-budynek mieszkalny ul. Czackiego 45 w Bydgoszczy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406961 2020-04-16
godz. 09:00
Śląskie „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, garażu, budynku gospodarczym i bramie wjazdowej przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408584 2020-04-17
godz. 10:00
Śląskie „Dostawa spoiwa cementowo-mineralnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Numer referencyjny: ZP-C-0008...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409383 2020-04-14
godz. 09:00
Śląskie R-K-0009/20 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku stodoły murowanej z częścią gospodarczą położoną na nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409592 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie RO-MW-0009/20 Dostawa farb i akcesoriów malarskich dla SRK S.A. Oddział KWK Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I Ruch Mysłowice-Wesoła I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)