Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: opolskie - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7338629 2020-02-25 Opolskie Wykonanie wiaty wraz z wewnętrznymi tablicami edukacyjnymi, obudową toalety przenośnej i koszami na śmieci przy zespole przyrodnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325771 2020-02-25
godz. 10:00
Opolskie Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326403 2020-02-25
godz. 10:00
Opolskie PN.RB.DT.1.20_Budowa łącznika między budynkiem Oddziału Chorób Zakaźnych a Budynkiem Głównym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335867 2020-02-25
godz. 10:00
Opolskie Remont posadzki wraz ze ściankami działowymi w pomieszczeniu piwnicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Grota Rowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326494 2020-02-25
godz. 11:30
Opolskie „Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej II” Numer referencyjny: AG.272.3.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326417 2020-02-25
godz. 12:00
Opolskie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego - placówki opiekuńczo – wychowawc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329270 2020-02-25
godz. 13:00
Opolskie Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Numer referencyjny: ZZP.VI/PZP/PN/D/2020....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316747 2020-02-25
godz. 16:00
Mazowieckie RFI - Analiza rynku w zakresie usług serwisowych (technicznych) na stacjach paliw PKN ORLEN zaprasza zainteresowanych dostawców d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341789 2020-02-26
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie nr 3.2020 - Dostawa materiałów w postaci form oraz płyt ściennych i stropowych W związku z realizacją przez InnTech Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338903 2020-02-26
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa masy asfaltowej na zimno dla potrzeb Sekcji Eksploatacji: Opole Główne, Kluczbork i Kamieniec Ząbkowicki. Masa asf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349183 2020-02-26
godz. 11:00
Mazowieckie WRA/6187/pp/2020 lina stalowa fi 16 1. Lina stalowa ocynkowana fi 16 konstr T6x37 1770n/mm2 m z rdzeniem typu Ao wg PN.Prawoskręt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342919 2020-02-26
godz. 15:00
Opolskie Dostawa n/w sprzętu do zabezpieczenia prac przeładunkowych: - słupek odgradzający biało-czerwony z tworzywa sztucznego-141 szt. - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333331 2020-02-27
godz. 10:00
Opolskie Przebudowa, rozbudowa (o pomieszczenie schodołazu) istniejącego budynku przedszkolnego w m. Dziewiętlice nr 78, (dz. nr 84)- III E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345363 2020-02-28
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPOP.01.01.00-16-0017/17 dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań oraz dostawy ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332810 2020-02-28
godz. 11:00
Opolskie PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333970 2020-02-28
godz. 11:00
Opolskie Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351828 2020-03-02
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/POIR/1.1.1/2020 na dostawę części do orurowania Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do orurowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336015 2020-03-02
godz. 11:00
Opolskie Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335375 2020-03-02
godz. 12:00
Opolskie Budowa lądowiska SORprzy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich Numer referencyjny: SP/02-ZP/20 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335456 2020-03-02
godz. 12:00
Opolskie Remont sanitariatów i dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach do wymagań p.poż. – wg projektu przebudowy części pomies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329571 2020-03-03
godz. 12:00
Opolskie Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32. Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2020.DM Przebudowa budynku ofi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332796 2020-03-04
godz. 11:00
Opolskie Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego – podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Przechód i Kuźnica Ligocka wraz z infrastrukturą i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347964 2020-03-05
godz. 10:00
Opolskie Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie części elewacji wraz z remontem loggii budynku mieszkalnego położo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347958 2020-03-05
godz. 10:00
Opolskie Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie części elewacji wraz z remontem loggii budynku mieszkalnego położo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347954 2020-03-05
godz. 10:00
Opolskie Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie części elewacji wraz z remontem loggii budynku mieszkalnego położo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347968 2020-03-05
godz. 10:00
Opolskie Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie części elewacji wraz z remontem loggii budynku mieszkalnego położo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341714 2020-03-05
godz. 11:00
Opolskie Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341240 2020-03-05
godz. 11:00
Opolskie Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19 Numer referencyjny: IR.271.02.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350072 2020-03-09
godz. 10:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych oraz sanitarnych na potrzeby Zakładu Gos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7310769 2020-03-09
godz. 10:00
Opolskie Przetarg nieograniczony na budowę obiektu hali sportowej w ramach zadania „Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową”. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)