Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7344609 2020-02-25
godz. 15:00
Podlaskie Zakup mieszanki minerlno-asfaltowej, emulsji kationowej oraz grysu 2/5 dla potrzeb MPGKiM ZB.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316747 2020-02-25
godz. 16:00
Mazowieckie RFI - Analiza rynku w zakresie usług serwisowych (technicznych) na stacjach paliw PKN ORLEN zaprasza zainteresowanych dostawców d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325108 2020-02-26
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 001/2020 na budowę budynku produkcyjnego. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku produkcyjnego o następ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341789 2020-02-26
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie nr 3.2020 - Dostawa materiałów w postaci form oraz płyt ściennych i stropowych W związku z realizacją przez InnTech Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328566 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie kompleksowe remontu uczniowskich łazienek w prawym skrzydle i łazienki na parterze szkoły -pracowników administracji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325776 2020-02-26
godz. 13:55
Podlaskie Kontynuacja przebudowy części budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmianą sposobu użytkowania obejmująca Przedszkole i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333683 2020-02-27
godz. 00:00
Podlaskie Budowa zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności 536m3.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340702 2020-02-27
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa rur i elementów sieci preizolowanych do raalizacji przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7307821 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Budowa przedszkola gminnego Numer referencyjny: Rrg.271.3.2020 Działka inwestycji o nr ew. gr. 2929/58 jest niezagospodarowana i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329665 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Utworzenie Sali Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącej się w Pałacu Branickich w Białymstoku wraz z opracow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340797 2020-02-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa elementów ogrodzeniowych ( znak sprawy: OZ/261/ER/D/47/20 ) 1. Dostawa elementów ogrodzeniowych - zadanie nr 1 ogrodzenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303069 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 25/KBR/S/PU/01.02.01-20-0165/19 dotyczące dostarczenia materiałów do Stanowiska badawczego, badającego wpływ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303234 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 793/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. „Mobilna linia przetwarzan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333668 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Budowa dwóch płyt obornikowych, każda o powierzchni 315m2 wraz ze zbiornikami na odcieki (2 szt) o poj. 7,63m3 każdy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335147 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 808/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia materiałów do Serii Próbnej Rozdrabniacza MRW 1.300, do realizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335144 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 803/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia materiałów do Serii Próbnej Mobilnego Przenośnika Taśmowego, do r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335143 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 807/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. „Mobilna linia przetwarzan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335142 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 804/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia materiałów do Serii Próbnej Rozdrabniacza MRS 1.53, do realizacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335141 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 806/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. „Mobilna linia przetwarzan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335140 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 805/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. „Mobilna linia przetwarzan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336156 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Rozbudowa budynku inwentarskiego – obory w systemie chowu bezściołowym i obsadę 54 DJP (docelowa obsada 134 DJP) wraz z budową wew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336158 2020-02-28
godz. 00:00
Podlaskie Budowa zbiornika na gnojowicę o poj. 155,40 m3, zgodnie z projektem i przedmiarem robót*.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345363 2020-02-28
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPOP.01.01.00-16-0017/17 dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań oraz dostawy ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329250 2020-02-28
godz. 09:00
Podlaskie 10/PN/2020 Robota budowlana z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Konserwacja pomieszczeń magazynowych w budynku nr 12 na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328666 2020-02-28
godz. 09:00
Podlaskie Robota budowlana z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Konserwacja pomieszczeń magazynowych w budynku nr 12 na terenie WKU Ło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335911 2020-02-28
godz. 09:00
Podlaskie Remont posadzek i ścian balkonów z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lityńskiego 10 w Suwałkac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332329 2020-02-28
godz. 10:00
Podlaskie Modernizacja pomieszczeń pod trybunami stadionu lekkoatletycznego BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341469 2020-02-28
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi drobnych prac remontowych i napraw awaryjnych w zakresie estetyzacji peronów, dróg dojścia do peronów oraz elementów wyposa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324064 2020-02-28
godz. 10:00
Podlaskie Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach Numer referencyjny: Rir.271.9.2020 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332590 2020-02-28
godz. 12:00
Podlaskie Roboty budowlane na terenie gminy Nurzec-Stacja związane z realizacją wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego. Zamówieniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)