Przetargi i zamówienia - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze, windy towarowe, osobowe, platformy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7390186 2020-04-15
godz. 12:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie Numer referencyjny: SG.271.1.2020 Zamówienie obejmuje prace ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407142 2020-04-14
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku ul. Wojska Polskiego 24, w Barcianach, 11-410 Barciany.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382246 2020-04-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie "Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - Zadanie nr I - Rewital...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405632 2020-04-16
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie "Termomodernizacja budynku ratusza - Gmina Barczewo" Numer referencyjny: BI.271.7.2020 3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395394 2020-04-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie POIR.22.2020 Wykonania i dostawy arkuszy z blachy aluminiowej z przetłoczeniem. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403973 2020-04-15
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w zakresie: - przyłączenia pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392053 2020-04-06
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych Numer referencyjny: ZDP-DT.3430.3.2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408736 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie Remont schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Bestwinie Numer referencyjny: ZiF.271.4.2020 1.Przedmiotem zamówienia jest r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411685 2020-04-15
godz. 12:00
Łódzkie Zakup rur perforowanych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411854 2020-04-22
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy Placu Wolności 10 w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398176 2020-04-07
godz. 11:00
Lubelskie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie -roboty wykończeniowe etap I Numer referencyjny: FZP.271.1.6.2020.RW roboty instalacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411929 2020-04-17
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa Domu Studenta wraz z rozbudową bazy dydaktycznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387140 2020-04-17
godz. 10:10
Zachodniopomorskie Przekształcenie klasy szkolnej na pomieszczenie biblioteczne i dostosowanie pomieszczenia i łazienki do obsługi osób niepełnospraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407708 2020-04-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w powie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394234 2020-04-09
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na wykonania robót budowlanych na zadaniu pn.: „Roboty budowlane w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396058 2020-04-28
godz. 11:00
Podlaskie Budowa garażu dwustanowiskowego wolnostojącego na samochody osobowe kategorii III przy Pałacu Hasbacha w Białymstoku, ul. Dojlid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413141 2020-04-20
godz. 00:00
Mazowieckie Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego - stajni, zakup i montaż karuzeli dla koni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405782 2020-04-16
godz. 10:00
Podlaskie Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim realizowanego w ramach projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406863 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa pomieszczeń „Domu Pogrzebowego” wraz z robotami towarzyszącymi przy u. Karpackiej w Bielsku-Białej” Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400412 2020-04-09
godz. 11:30
Dolnośląskie Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – ETAP I. Numer referencyjny: IR.2710.3.2020.JP 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386175 2020-04-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu Numer referencyjny: UG.SR.271.3.2020.KK 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409574 2020-04-17
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie kompleksowych prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych związanych z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407045 2020-04-17
godz. 13:00
Małopolskie Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku B na potrzeby Poradni Specjalistycznych Numer referencyjny: DZ-271-1-9/2020 II.4.1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409677 2020-04-17
godz. 14:30
Dolnośląskie Remonty bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją pozaprodukcyjnych obiektów budowlanych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386080 2020-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Budowa wiaty magazynowej dla surowców wtórnych Numer referencyjny: 2/ZP/2020 Opis przedmiotu zamówienia określają: 1) projekt bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407019 2020-04-21
godz. 11:00
Dolnośląskie „Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu do wymogów przeciwpożarow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396164 2020-04-07
godz. 12:00
Pomorskie Budowa remizy strażackiej w Leśnie Numer referencyjny: Nr ZP.271.8.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396335 2020-04-07
godz. 13:00
Pomorskie Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407403 2020-04-09
godz. 13:00
Małopolskie Wykonanie remontu balkonów w budynkach 4-ro piętrowych w 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397838 2020-04-08
godz. 00:00
Świętokrzyskie Dostawa i montaż altanki ze stołem i krzesłami ,dla uczestników projektu w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)