Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze, windy towarowe, osobowe, platformy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7367620 2020-04-06
godz. 09:00
Łódzkie Adaptacja pomieszczeń i laboratoriów w Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej wraz z dostawą zintegrowanych intelig...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396050 2020-04-06
godz. 09:00
Łódzkie remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6 w Piotrkowie Trybunalskim ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396119 2020-04-06
godz. 09:00
Łódzkie Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396727 2020-04-06
godz. 11:00
Pomorskie 1. Remont pomieszczenia biurowego z Zduńskiej Woli 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409520 2020-04-06
godz. 11:31
Mazowieckie -- Kryteria ogólne -- -- 10,00 1 Likwidacja usterek poz. 298,299 (POM SG-1.01), poz. 376, 377( POM B – 1.02 , B -1.03), poz.350 (P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397636 2020-04-07
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacja pomieszczeń w budynku środkowym - roboty dekarskie, 90-042 Łódź, ul. Targowa 7

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411550 2020-04-07
godz. 09:00
Mazowieckie Jednorazowa dostawa wraz z transportem geomembrany,folii budowlanej i sznurka na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zakład L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397390 2020-04-07
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie robót w zakresie MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH I POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397394 2020-04-07
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie robót w zakresie MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I TECHNICZNYCH W BUDY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398733 2020-04-07
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie robót w zakresie MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH I POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403835 2020-04-07
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie robót w zakresie MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I TECHNICZNYCH W BUDY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401022 2020-04-08
godz. 00:00
Łódzkie Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane i instalacyjne na działkach ewidencyjnych nr 324/2, 326...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400188 2020-04-08
godz. 11:00
Łódzkie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze ścieżką edukacyjną w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401589 2020-04-09
godz. 10:00
Łódzkie Na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w obszarze d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401010 2020-04-10
godz. 00:00
Łódzkie Budowa hali stalowej - magazyn do przechowywania pasz o wym. 15,07x30,07 m2, roboty przygotowawcze, ziemne i fundamentowe/posadzko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401011 2020-04-10
godz. 00:00
Łódzkie Budowa hali stalowej - magazyn do przechowywania pasz o wym. 15,07x30,07 m2, Zapytanie dotyczy wykonania robót montażowych wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405811 2020-04-10
godz. 00:00
Łódzkie Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403134 2020-04-10
godz. 12:00
Łódzkie Remont korytarza na pierwszym piętrze w budynku szkoły.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409782 2020-04-10
godz. 15:00
Świętokrzyskie Prace remontowe ZP Śląsk- 5926328 1. Prace remontowe ZP Śląsk 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379958 2020-04-14
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPOP.01.01.00-16-0018/18 dotyczące zakupu Materiałów i wyposażenia domów kontenerowych zgodnie ze szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409740 2020-04-14
godz. 00:00
Łódzkie Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane i instalacyjne na działkach ewidencyjnych nr 324/2, 326...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382032 2020-04-14
godz. 10:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Traktorowej 77, 91-204 Łódź, w ramach projektu, pn. „Racjonalizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391894 2020-04-15
godz. 09:00
Łódzkie Budowa bieżni dwutorowej oraz skoczni do skoku w dal wraz z rozbieżnią przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mieszka I w Rad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406997 2020-04-15
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa targowiska gminnego w Działoszynie Numer referencyjny: IZP.GPOŚ.V.271.1.4.2020 Szczegółowy zakres zadania objętego nin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405716 2020-04-15
godz. 11:00
Łódzkie Budowa bloku budownictwa socjalnego w Opocznie Numer referencyjny: ZP.271.03.2020 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411685 2020-04-15
godz. 12:00
Łódzkie Zakup rur perforowanych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398910 2020-04-15
godz. 14:00
Łódzkie Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię w zakresie: 1) remont chodników przy budynkach 2)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408861 2020-04-16
godz. 09:30
Łódzkie ”Dostosowanie jednej Sali operacyjnej do kompatybilności z dwiema pozostałymi salami oraz przepisami prawa w Wojewódzkim Szpitalu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405606 2020-04-16
godz. 10:00
Łódzkie „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy publicznej szkole w Mazewie” Numer referencyjny: PPI.271.4.2020 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383917 2020-04-16
godz. 12:00
Łódzkie „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – „Wykonanie robót budowlanych aranżacji architektonicznych elewacji frontowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)