Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze, windy towarowe, osobowe, platformy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7412658 2020-04-07
godz. 08:00
Lubelskie Zakup materiałów: Blacha ramki zawieszenia silnika trakcyjnego, grubość 12 mm, 380mmx90mm, dwa otwory fi 40, stal 40H.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372552 2020-04-07
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń w budynku Gmachu Głównego dla potrzeb Centrum Medialnego KUL Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394223 2020-04-07
godz. 10:30
Lubelskie „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby domu dziecka w m. Dąbrowica”. Numer referencyjny: IGM-ZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398176 2020-04-07
godz. 11:00
Lubelskie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie -roboty wykończeniowe etap I Numer referencyjny: FZP.271.1.6.2020.RW roboty instalacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396199 2020-04-07
godz. 11:30
Lubelskie Budowa grobów na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie Numer referencyjny: DRI.261.2.2020 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401013 2020-04-08
godz. 00:00
Lubelskie budowa magazynu opakowań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416382 2020-04-08
godz. 07:00
Lubelskie Zakup - śrub,gwoździ, drutu stalowego, plomb ołowianych,opasek zaciskowych, zaworów kulkowych wodnych, elektrod, żarówek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410971 2020-04-08
godz. 09:00
Lubelskie Malowanie i odgrzybianie pokoi 08 i 09 w budynku Fizyki Średniej na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369342 2020-04-08
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych związanych z wydzieleniem pożarowym wiaty dla karetek od budynku bloku „E” Oddziału Ginekologii i Poło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410873 2020-04-08
godz. 10:00
Lubelskie Remont pokoju 418 na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400498 2020-04-09
godz. 00:00
Lubelskie PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY W OPARCIU O ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI PRACE BUDOWLANE (MODERNIZACJA BUDYNKU, POSTAWIENIE MAGAZYNU NAMIOTO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402803 2020-04-09
godz. 00:00
Lubelskie Modernizacja chlewni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401619 2020-04-09
godz. 09:00
Lubelskie Budowa budynku gospodarczego na działce 280/8 w miejscowości Łapiguz Numer referencyjny: RI.271.14.2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416545 2020-04-09
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 168 szt. 1. Nakrętka M16 35-T PN-68/H-74303 64 ST 2. Nakrętka M12 35-T PN-68/H-7430...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401388 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Remont budynku Klubu Seniora w ramach projektu „ŻYCIE PASJĄ JEST – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Piszczac Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401446 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie „Lepiej żyć – kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny” –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410156 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Wynajem kontenerów mieszkalnych i sanitarnych Numer referencyjny: Zp/pn/21/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem kontenerów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411244 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa: rura reakcyjna w wyk. „TYTAN” wg dokumentacji (WTWiO i rys.) – 2 szt.; SIWZ nr BOR15/1168/2020 1. Rura reakcyjna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401343 2020-04-09
godz. 10:15
Lubelskie WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CISOWNIKU W RAMACH PROJEKTU „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ŚWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414131 2020-04-09
godz. 12:00
Lubelskie Remont pomieszczeń mieszkalnych z funkcją węzłów sanitarnych w budynku pawilonu sanatoryjnego na I piętrze w Sa modzielnym Publicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411374 2020-04-09
godz. 14:00
Lubelskie Zakup i dostawa blachy nierdzewnej - łącznie 1000 kg. 1. BLACHA 0,6X1000X2000 GAT. 1.430 1. 1000 KG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403248 2020-04-10
godz. 10:00
Lubelskie Remont pomieszczeń w siedzibie Centrum Usług Wspólnych przy ul. Ceramicznej 1 w Chełmie Numer referencyjny: OL.WAG.SDZP.261.1.4.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391979 2020-04-10
godz. 11:00
Lubelskie Adaptacja budynku w centrum Wisznic na cele socjalne oraz komercyjne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413125 2020-04-13
godz. 14:00
Lubelskie Prace remontowe związane z ułożeniem terakoty na podłogach w pomieszczeniach biurowych PGKiM Sp. z o. o. prace remontowe związane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379958 2020-04-14
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPOP.01.01.00-16-0018/18 dotyczące zakupu Materiałów i wyposażenia domów kontenerowych zgodnie ze szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402227 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 z dnia 26/03/2020 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406621 2020-04-14
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na realizację robót remontowo-budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń DDP "Dom nad Potokiem" Zamówienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406763 2020-04-14
godz. 08:00
Lubelskie Zakup materiałów budowlanych na budowę chodników przy ul. Wyszyńskiego, Akacjowej, Wspólnej, Błotków, Pułaskiego w mieście Terespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409737 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie Stanowisko do mycia i płukania sprzętu rolniczego – Wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod wykonanie nawierzchni z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402004 2020-04-15
godz. 08:30
Lubelskie Budowa kompleksu garaży

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)