Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze, windy towarowe, osobowe, platformy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7410362 2020-04-07
godz. 13:13
Świętokrzyskie Zakup nowych płyt drogowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Płyta drogowa Nowa płyta drogowa betonowa, zbrojona, wymiary w [mm]: 3000 x...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368813 2020-04-08
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup materiałów do prowadzenia prac B+R 1. Materiały do badań pozwalających na zoptymalizowanie struktury elementów konstrukcyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7373056 2020-04-08
godz. 00:00
Świętokrzyskie ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW HAL PRODUKCYJNYCH, WYMIANA OŚWIETLENIA ORAZ POZYSKIWANIE ENERGII Z INSTALACJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397838 2020-04-08
godz. 00:00
Świętokrzyskie Dostawa i montaż altanki ze stołem i krzesłami ,dla uczestników projektu w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400434 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie – Filia w Nieczulicach – zagospodarowanie terenu Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400263 2020-04-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie robót budowlanych – prace instalacyjne wraz z adaptacją wozowni na zaplecze sanitarne, celem kompleksowego dostosowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411433 2020-04-08
godz. 12:00
Świętokrzyskie (1758) Rury kotłowe bez szwu wykonanych wg EN10216-2; EN10204/3.1 PED2014/68/UE PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Rura fi406,4x16,0 X10CrMoVNb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392009 2020-04-08
godz. 12:00
Świętokrzyskie Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402893 2020-04-09
godz. 00:00
Świętokrzyskie Budowa hali serwisowej wraz z częścią socjalno biurową w technologii konstrukcji stalowej na potrzeby firmy PUGS GARAGE a) Sporzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401560 2020-04-09
godz. 10:00
Świętokrzyskie Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377210 2020-04-09
godz. 12:00
Świętokrzyskie Dostawa wyrobów drogowych z granitu Numer referencyjny: ZP/2/2020 Dostawa z transportem do siedziby zamawiającego następujących wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401374 2020-04-09
godz. 12:00
Świętokrzyskie ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. WYSTĘPY Numer referencyjny: RI.271.1.5.2020.MW 1. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa świe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402234 2020-04-10
godz. 00:00
Świętokrzyskie Wykonanie adaptacji pomieszczeń w Domu Jana Pawła II na potrzeby mieszkań treningowych Przedmiotem zamówienia jest usługa adaptac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403690 2020-04-10
godz. 10:00
Świętokrzyskie Rura 33,7x4,5 gat. 1.4006 b/sz 1. Rury stalowe 33,7x4,5 at. 1.4006 w ilości 2000 mb Rura b/s w gatunku 1.4006 wg. PN-EN 10216-5:2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410918 2020-04-10
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa wyrobów hutniczych blachy w ilości 499 kg i rur w ilości 84 mb 1. BLACHA ALUMINIOWA # 5x1000x2000 mat. 1050A 215 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410984 2020-04-10
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa ściągów iglicowych regulowanych dla rozjazdów krzyżowych podwójnych typ 60E1 oraz typ 49E1 wraz z transportem Dostawa ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413340 2020-04-10
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie podłogi drewnianej plenerowej dla miejscowości Łagiewniki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404812 2020-04-10
godz. 13:00
Świętokrzyskie Remont chodników, drogi wewnętrznej oraz wiat śmietnikowych wraz z robotami towarzyszącymi, wg wykazu: 1. Mini Park os. Zagórska-P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407944 2020-04-10
godz. 13:00
Świętokrzyskie uchwyt / szczotkowany chrom / dwa rozstawy 1. uchwyt rozstaw 128 mm 1 szt. 2. uchwyt rozstaw 160 mm 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7373260 2020-04-13
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe nr 2/2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OTWORÓW SKOŚNYCH, dla Przedsię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379958 2020-04-14
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPOP.01.01.00-16-0018/18 dotyczące zakupu Materiałów i wyposażenia domów kontenerowych zgodnie ze szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400360 2020-04-15
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku – I etap” Numer referencyjny: IGP.II.271.15.2020 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405776 2020-04-15
godz. 10:00
Świętokrzyskie Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową sali gimnastycznej Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370196 2020-04-15
godz. 10:00
Świętokrzyskie Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405743 2020-04-15
godz. 12:00
Świętokrzyskie „Utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym” Numer referencyjny: CUW.271.02.2020 Przedmiot zamówienia obejmuje robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398211 2020-04-16
godz. 10:00
Świętokrzyskie Roboty remontowe w SP nr 2 w Sędziszowie i SP w Pawłowicach Numer referencyjny: BRI.MR.271.5.2020PN 1. Przedmiotem zamówienia są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410358 2020-04-16
godz. 10:00
Świętokrzyskie Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w Fałkowie Numer referencyjny: ZP.271.6.2020.RPOWŚ 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412694 2020-04-16
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: Rozbudowa Remizy OSP w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Mł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407141 2020-04-16
godz. 15:30
Świętokrzyskie Modernizacja kotłowni przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie. 2.1. Zastosowanie dwóch kotłów po 45 KW wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411801 2020-04-17
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)