Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - Budowlana - obiekty, Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze, windy towarowe, osobowe, platformy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7397729 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie 1) Budowa bezściołowej tuczarni o powierzchni zabudowy 797,57m² oraz budowa zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności 1328m³...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407974 2020-04-08
godz. 11:50
Podlaskie Dostawa materiałów wod-kan przeznaczonych na bieżące potrzeby działu, w ilości podanej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400778 2020-04-09
godz. 00:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlano-remontowych polegających na remoncie pomieszczeń Regionalnej Izby Pamięci mieszczącej się na kondygnac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392064 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka - Szkoła Podstawowa w Starej Roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394234 2020-04-09
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na wykonania robót budowlanych na zadaniu pn.: „Roboty budowlane w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401511 2020-04-09
godz. 11:00
Podlaskie Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402080 2020-04-10
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn: Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami In...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400438 2020-04-10
godz. 10:00
Podlaskie Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403109 2020-04-10
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa Przedszkola nr 3 3.1 Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411772 2020-04-10
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zespołu Konserwacji. Numer referencyjny: 06/D/2020, 11/2020 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379958 2020-04-14
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPOP.01.01.00-16-0018/18 dotyczące zakupu Materiałów i wyposażenia domów kontenerowych zgodnie ze szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407563 2020-04-14
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa otulin 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa DAP do magazynu Zamawiającego fabrycznie nowych otulin - Zadanie I – term...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410073 2020-04-14
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest budowy budynku magazynu na pasze o pow. zabudowy 1089,60 m2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405719 2020-04-14
godz. 10:00
Podlaskie „Budowa budynku użyteczności publicznej – świetlica z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przeciwpożarowej” w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400459 2020-04-14
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409749 2020-04-15
godz. 00:00
Podlaskie Wymiana pokrycia dachowego na budynkach służących produkcji rolnej, w tym: budynek magazynowy o pow. 365,8 m2 , budynek inwentarsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401422 2020-04-15
godz. 10:05
Podlaskie Rozbudowa budynku Przedszkola o pomieszczenie kotłowni z niezbędną infrastrukturą techniczną Numer referencyjny: IGK.271.5.2020.MG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389374 2020-04-16
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 41/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409739 2020-04-16
godz. 00:00
Podlaskie Budowa wiaty do składowania słomy, siana i sianokiszonek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405782 2020-04-16
godz. 10:00
Podlaskie Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim realizowanego w ramach projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408638 2020-04-16
godz. 10:00
Podlaskie „ Centrum Aktywności Lokalnej w Cieciorach” Numer referencyjny: ZPK.271.9.2020 Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa, przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413096 2020-04-16
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades w Grajewie przy ul. Legionistów 9 na działce Nr 46...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410226 2020-04-17
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki Numer referencyjny: 10/2020: Nr sprawy: 15 / R.B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391142 2020-04-20
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 31/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403212 2020-04-20
godz. 09:00
Podlaskie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie, Gm. Miastkowo Numer referencyjny: IGN.271.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391261 2020-04-21
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 52/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395402 2020-04-21
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 55/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398948 2020-04-24
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 82/S/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia materiałów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398732 2020-04-27
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 80/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400049 2020-04-27
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 83/S/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia materiałów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)