Zlecenia - Komputery, informatyka, technika biurowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9183862 2022-10-24
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do wykonania stanowiska badawczego do wytłaczania w podziale na części na potrzeby D.R.E. sp. z o.o. z siedzibą w Gronowie Górnym do r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9331858 2022-12-08
godz. 00:00
Śląskie Udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Leczenia Bólu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9333327 2022-12-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Utrzymanie sprawności technicznej kotłowni gazowej poprzez obsługę serwisową, przeglądy i konserwację zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami gwarancji urządzeń znajdujących s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9333660 2022-12-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie obsługi technicznej urządzeń podlegających dozorowi technicznemu będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9335166 2022-12-08
godz. 00:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: • pielęgniarki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (pracownia rezonansu) • techników elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej dla s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9337633 2022-12-08
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz ze świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komuna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9337911 2022-12-08
godz. 00:00
Śląskie udzielanie ambulatoryjnych lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Okulistycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9338895 2022-12-08
godz. 00:00
Mazowieckie Upowszechniani marki ekonomii społecznej poprzez cykl krótkich materiałów animowanych-pięciu ok. 30-sekundowych odcinków, ukazujących istotę i cele ekonomii społecznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9339633 2022-12-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług konserwatorskich - DRUGIE POSTĘPOWANIE.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9340777 2022-12-08
godz. 00:00
Podlaskie wykonanie zadania: Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku na odławianiu, transporcie oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9340987 2022-12-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu) następujących odczynników w następujących ilościach oraz parametrach (innego rodzaju cechach): 1. Iron oxide(II, III), mag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342902 2022-12-08
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi serwisowe instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach A, B, C w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. T. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie mające na celu ut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342903 2022-12-08
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie przez okres 24 miesięcy usług: konserwacji zamontowanych w siedzibie Zamawiającego bram, dokonywanie awaryjnych napraw bram.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343372 2022-12-08
godz. 00:00
Podlaskie Dostawę urządzeń (router-12 szt.) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - realizowanym na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342905 2022-12-08
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa licencji platformy QNT Business Process Model (QBPM) wraz z udzieleniem gwarancji do dnia 08.08.2025 r. na prawidłową integrację i funkcjonowanie licencji w środowisku programowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343683 2022-12-08
godz. 00:00
Śląskie całodobowe wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym dla pacjentów planowych i nagłych, kierowanych w przypadku serwisowania lub awarii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343742 2022-12-08
godz. 00:00
Podlaskie Dostawy jest olej opałowy typu lekkiego spełniający parametry polskiej normy PN-C-96024 w szacunkowej ilości 5000 -10 000 litrów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9344000 2022-12-08
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do stołówki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343994 2022-12-08
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa mięsa, wędlin, drobiu powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz asortyment zawiera formularz ofertowy -załącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343995 2022-12-08
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa produktów mleczarskich do stołówki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343740 2022-12-08
godz. 00:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy: • w Oddziale Gastroenterologicznym • procedur zabiegowych w Oddziale Neurochirurgicznym dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9344097 2022-12-08
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa warzyw mrożonych i puszkowych do stołówki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9344100 2022-12-08
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa wyrobów garmażeryjnych do stołówki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9344245 2022-12-08
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa akcesoriów do monitorów GE na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9345039 2022-12-08
godz. 00:00
Pomorskie Zlecę dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek Zlecę dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń drukujących. Zaintereso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9345052 2022-12-08
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę drobne prace remontowe - Nowogród Bobrzański Zlecę drobne prace remontowe. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9345053 2022-12-08
godz. 00:00
Wielkopolskie Zlecę roboty brukarskie - Zbąszyń Zlecę roboty brukarskie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9345054 2022-12-08
godz. 00:00
Śląskie Zlecę remont dachu - Gliwice Zlecę remont dachu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9345096 2022-12-08
godz. 00:00
Dolnośląskie Zlecę dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek Zlecę dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń drukujących. Zaintereso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9345097 2022-12-08
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek Zlecę dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń drukujących. Zaintereso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)