Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - Gastronomia, catering - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8126376 2021-05-17 Zachodniopomorskie Usługa cateringu w ramach realizacji projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123064 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w ramach zadania pn.: „Dostarczanie posiłków uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Myśliborzu w 2021 roku”.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125873 2021-05-17
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Usługi cateringowe dla OSW Ustka PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8094347 2021-05-17
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wydzierżawi teren na sezonowe usługi gastronomiczne w obrębie Plaży Miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej 2 (dz. nr 680 obr 2 m. Barlinek oraz dz. nr 695/1 obr 2 m. Barlinek).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124780 2021-05-18
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Usługa cateringowa dla uczestników warsztatów Sztuka budowania w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie Część 1 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122316 2021-05-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach. 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8140005 2021-05-20
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przygotowywanie i dostarczanie prawidłowo zbilansowanych posiłków dla dzieci z Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Zesp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128258 2021-05-20
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Najem sali wykładowej oraz usługa gastronomiczna na potrzeby realizacji operacji pn. "Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 - etap wojewódzki" Część 1 Przedmiotem zamówienia jest najem sali wykładow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8135780 2021-05-20
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Zagospodarowanie i dzierżawa części plaży położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg z przeznaczeniem na prow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127163 2021-05-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127260 2021-05-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług cateringowych obejmujących dostarczanie podwieczorka dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego w Rogowie 22, d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128698 2021-05-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Region Dobrego Wsparcia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w terminie: czerwiec – październi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131730 2021-05-20
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług cateringowych dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu: "Placówka wsparcia dziennego Cieszynka". Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług caterin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8138193 2021-05-21
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Usługi cateringowe dla OSW Ustka PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pozycja - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8135166 2021-05-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań szkoleniowych grupowych w ramach Specjalistycznego Punku Wsparcia w skład której w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8138920 2021-05-27
godz. 00:00
Wielkopolskie Przygotowanie i wydawanie całodziennych posiłków dla pracowników Zamawiającego oraz powiązanych usług kompleksowych. . Dopuszcza się składanie ofert w zakresie następujących części: 1.7.1. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8137501 2021-06-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Numer referencyjny: 5/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)