Przetargi i zamówienia - Finanse - ubezpieczenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9018313 2022-07-07 Śląskie Ubezpieczenie mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej - DAiO.263.224.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017805 2022-07-07
godz. 08:00
Śląskie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w zakresie szkód osobowych iw mieniu osób trzec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008536 2022-07-07
godz. 09:00
Pomorskie GUM2022 ZP0064 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponosora w badaniu klinicznym. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986117 2022-07-07
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Ubezpieczenie majątku i innych interesów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalski Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Towarzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986088 2022-07-07
godz. 12:00
Zachodniopomorskie USŁUGA UBEZPIECZENIA REGIONALNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z .O.O. Część 1: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą2. Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994397 2022-07-07
godz. 12:00
Świętokrzyskie Usługa ubezpieczenia OC operatorów dronów Politechniki Świętokrzyskiej Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenie OC operatorów dronów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994956 2022-07-07
godz. 12:00
Łódzkie Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej Część 1: PAKIET I1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018049 2022-07-07
godz. 12:00
Mazowieckie Ubezpieczenia majątku i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008430 2022-07-07
godz. 12:00
Dolnośląskie Ubezpieczenie mienia i działalności Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o. Przedmiotem zamówienia jest usługa – ubezpieczenie mienia, utraty zysku, odpowiedzialno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8946229 2022-07-07
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ Część 1: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Duszniki-Zdrój. Zakres ubezpieczenia obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994937 2022-07-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Ełk Część 1: Część I Zamówienia:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994916 2022-07-08
godz. 11:00
Podlaskie Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Korycin. Część 1: 5.1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku , odpowiedzialności i osób cywilnej Gminy Korycin. Zakres ubezpieczenia obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011477 2022-07-08
godz. 12:00
Dolnośląskie Usługa ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9026604 2022-07-08
godz. 14:00
Dolnośląskie Zakup ubezpieczenia dodatkowego AUTOCASCO pojazdu służbowego Straży Granicznej Peugeot Boxer, nr VIN VF3YCCNFC12M11994, r. prod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998470 2022-07-11
godz. 09:00
Mazowieckie USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ISE, PW Przedmiotem zamówienia jest dostosowane do potrzeb ubezpieczanie grupowe dla pracowników ISE realizujących zadania poza sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014609 2022-07-11
godz. 09:30
Śląskie Kompleksowe ubezpieczenie CLO Część 1: Zadanie 1: a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.Szczegółowe warunki zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986521 2022-07-11
godz. 11:00
Mazowieckie Usługi ubezpieczenia mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Numer referencyjny: RZP.27.19.2022.LK Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8954054 2022-07-11
godz. 12:00
Opolskie USŁUGA UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE Numer referencyjny: SWZ NR 76/2022/Nysa Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014290 2022-07-11
godz. 12:00
Lubelskie Usługa ubezpieczenia Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie Część 1: PAKIET I1. Obowiązkowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015486 2022-07-11
godz. 12:00
Lubelskie USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBLINIE Część 1: PAKIET I1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976784 2022-07-12
godz. 09:30
Łódzkie Ubezpieczenie mienia jednostek oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej Miasta Łodzi Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.71.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8970157 2022-07-12
godz. 10:00
Śląskie InterSilesia - modelowania działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa ślą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8973547 2022-07-12
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego: Część I. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej; Cześć II. Ubezpieczenie komunikacyjne Numer referencyjny: BZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976788 2022-07-12
godz. 10:00
Łódzkie Ubezpieczenie mienia instytucji kultury Miasta Łodzi Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.72.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówień publicznych, w trybie dialogu konku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976780 2022-07-12
godz. 10:00
Łódzkie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem funkcji zarządu dróg oraz zarządzaniem zielenią miejską Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.52.2022 Łódzkim Programe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976786 2022-07-12
godz. 10:30
Łódzkie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Lokali Miejskich Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.73.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówień publicznych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976781 2022-07-12
godz. 11:00
Łódzkie Ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta oraz pozostałych jednostek organiz. Miasta Łodzi (z wyłączeniem jednostek oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, instytucji kultury i Zarządu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976779 2022-07-12
godz. 12:00
Łódzkie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej Miasta Łodzi Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.51.2022 Przedmiotem zamówienia, w oparciu o procedurę zamówień publicznych, w trybie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8973229 2022-07-12
godz. 12:00
Podlaskie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej "Stadionu Miejskiego" Sp. z o.o. w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012136 2022-07-12
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MAŁOGOSZCZ Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Małogoszcz. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)