Przetargi i zamówienia - Włocławek - Finanse - leasing - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7578575 2020-07-10
godz. 07:29
Kujawsko-Pomorskie 05/07/2020 MATERIAŁY ELEKTRYCZNE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kondensator mocy MKPg 10kVAr/400V prod. OLMEX - 1 szt. 2 Wkładka topik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554685 2020-07-10
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez rehabilitantów/fizjoterapeutów w Zakładzie Rehabilitacji - Pracownia Fizjoterapii Wojewódzk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555595 2020-07-10
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej Zuzałka - Kosinowo Numer referencyjny: RBRiGK.271.2.15.2020 3.2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559521 2020-07-10
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej” - II postępowanie Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566868 2020-07-10
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu prze realizacji budowy multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7542801 2020-07-10
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon samochodowych w ilości szacunkowej 228 szt dla pojazdów użytkowanych przez Kujawsko-Pomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556038 2020-07-10
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: zakup wodoru sprężonego w butlach na dostawy awaryjne. Warunki handlowe: 1. Oczekiwany ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566479 2020-07-10
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 281.45.2020 Odnowienie licencji programu antywirusowego ESET Endpoint Protection Standard dla MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku PRZED...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575116 2020-07-10
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci niee...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568165 2020-07-10
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie 1/07/2020 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA OKRES 4 MIESIĘCY PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 AJAX - żel do łazienek 500 ml - 20 szt. 2 CIF p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7542772 2020-07-10
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, w okresie od dnia 01.09.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564069 2020-07-10
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie 281.43.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568153 2020-07-10
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie 281.46.2020 NAPRAWA SAMOCHODU MARKI MERCEDES MORO MT-REX SV11 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 NAPRAWA SAMOCHODU MARKI MERCEDES MORO MT-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566416 2020-07-13
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 281.42.2020 Remont ogrodzenia studni głębinowej R4 na UW „Zazamcze” we Włocławku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Remont ogrodzenia stud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571029 2020-07-13
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Kościuszki 9, Młynarska 4/6, Młynarska 5c, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534367 2020-07-13
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12 część „B” o pumptrack Numer referencyjny: BZP.271.23.2020 Przedmiotem zamówienia jest r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550392 2020-07-13
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: USZCZELNIENIA DYSKU PRZEPUSTNIC TYPU VANESSA 30 000, DN150, DN200, DN250, DN300. Warunk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566484 2020-07-13
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 281.47.2020 Świadczenie usług geodezyjnych dla MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 wytyczanie tras sieci wodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567488 2020-07-13
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Roboty drogowe i budowlane przy budynkach mieszkalnych WSM.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576651 2020-07-13
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Umowa ramowa na świadczenie usług specjalistycznych dla urządzeń eksploatowanych w ANWIL S.A. Szanowni Państwo, ANWIL S.A. zapras...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550394 2020-07-14
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Przepustnice DN600 i DN750 cl.150 Zakład P-1. Warunki handlowe: 1. Oczekiwany termin pł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571028 2020-07-14
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Robotniczej 1a we Włocławku. Przedmiot zamówienia został szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576857 2020-07-14
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - zajęcia wyrównujące braki szkolne z matematyki w ramach projektu Rodzina ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559503 2020-07-14
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie „Budowa/przebudowa chodników”, polegająca na przebudowie prawostronnego chodnika w ciągu ul. Wspólnej o szerokości 1,5m, od ul. Sł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567133 2020-07-14
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup mikrotomu półautomatycznego, łaźnia wodna, płyta chłodząca dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517854 2020-07-14
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. Dojazdowa, Nowomiejska, Wyszyńskiego Numer referencyjny: 28...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567892 2020-07-14
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie UTWARDZENIE FRAGMENTÓW POWIERZCHNI GRUNTU DZIAŁEK Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW PRZY UL. FREDRY 12A, 16A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561772 2020-07-14
godz. 16:00
Kujawsko-Pomorskie Szanowni Państwo, ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: "Odtworzenie kolumny oczyszczania pary D-3106" Warunki handlowe: 1. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571000 2020-07-15
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Celulozowej 25 i 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550393 2020-07-15
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Kliny, grzybki i uszczelnienia zaworów kriogenicznych – Tlenownia P-23. Warunki handlow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)