Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8909164 2022-07-04
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych podczas trwania zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936971 2022-06-30
godz. 16:00
Lubelskie 1. Postępowanie na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8602268 2022-06-30
godz. 10:00
Mazowieckie Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO), dla badania klinicznego fazy II „Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936978 2022-06-29
godz. 23:59
Śląskie UTWORZENIE CENTRUM B+R VITAMA S.A, W CELU PROWADZENIA PRAC B+R NAD INNOWACYJNYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI/PRODUKTAMI LECZNICZYMI/SUPLEM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8938300 2022-06-29
godz. 23:59
Mazowieckie Innowacyjna terapia komórkowa glejaka Zakup materiałów: materiały do separacji i hodowli komórek w układzie zamkniętym: Medium do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937612 2022-06-29
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu komór rękawicowych dla Wydziału Fizyki UW, WF-37-09/22 Numer referencyjny: WF-37-09/22 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż , dostarczenie do ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934227 2022-06-28
godz. 23:59
Lubelskie „Wzrost konkurencyjności TEWA TEMPERATURE SENSORS poprzez wdrożenie prac B+R”. Łaźnia wodna - 4 kpl. W skład kompletu wchodzi: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930933 2022-06-28
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa specjalistycznych oraz podstawowych odczynników chemicznych Numer referencyjny: DZP-240/18/PN/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych oraz podstawowych odczynników...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934261 2022-06-27
godz. 23:59
Mazowieckie Innowacyjna terapia komórkowa glejaka Produkcja i oczyszczanie rekombinowanego białka. I) Produkcja rekombinowanego białka niezna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937283 2022-06-27
godz. 23:59
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wybór Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu: EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI - Akcelerator Nowych Techno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937284 2022-06-27
godz. 23:59
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wybór Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu: EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI - Akcelerator Nowych Techno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937285 2022-06-27
godz. 23:59
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wybór Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu: EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI - Akcelerator Nowych Techno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927201 2022-06-27
godz. 23:59
Małopolskie "Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości" Faza optymalizacji procesowej wraz z dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928661 2022-06-27
godz. 23:59
Łódzkie Nowoczesne laboratorium badawcze jako narzędzie intensyfikujące rozwój Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930751 2022-06-27
godz. 23:59
Lubelskie „Wzrost konkurencyjności TEWA TEMPERATURE SENSORS poprzez wdrożenie prac B+R”. Łaźnia wodna - 4 kpl. W skład kompletu wchodzi: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932096 2022-06-27
godz. 23:59
Łódzkie Nowoczesne laboratorium badawcze jako narzędzie intensyfikujące rozwój Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932095 2022-06-27
godz. 23:59
Łódzkie Nowoczesne laboratorium badawcze jako narzędzie intensyfikujące rozwój Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932097 2022-06-27
godz. 23:59
Łódzkie Nowoczesne laboratorium badawcze jako narzędzie intensyfikujące rozwój Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931863 2022-06-27
godz. 23:59
Śląskie Zaawansowane autonomiczne stanowisko do nanoszenia warstw nanostrukturalnych metodą ablacji laserowej Regulatory przepływu gazów:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930873 2022-06-27
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cytometru spektralnego w ramach projektu ATOMIN 2.0 Numer referencyjny: 80.272.137.2022 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cytometru spektralnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931834 2022-06-27
godz. 10:00
Pomorskie FishSensor – prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu wykrywającego patogeny w hodowlach ryb Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925238 2022-06-27
godz. 10:00
Mazowieckie Opioidowo-melanokortynowe peptydomimetyki do terapii bólu neuropatycznego Przedmiotem ogłoszenia nr 2022-31107-110168 w bazie kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8905926 2022-06-25
godz. 23:59
Pomorskie Przeglądy serwisowe, konserwacja w wymiarze rocznym systemu stacjonarnych monitorów promieniowania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927206 2022-06-24
godz. 23:59
Śląskie Opracowanie technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z udziałem odpadów wydobywczych przemysłu węglowego. Zakres pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929916 2022-06-24
godz. 23:59
Śląskie Zakup niezbędnych środków trwałych umożliwiających rozszerzenie oferty, zdolności produkcyjnych, a także zwiększenie potencjały ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926385 2022-06-24
godz. 23:59
Wielkopolskie Antyadhezyjne rozpylacze rolnicze z funkcją zawirowania cieczy, oparte na pracach B+R, innowacyjnym produktem firmy MMAT AGRO TECH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928059 2022-06-24
godz. 15:00
Małopolskie Utworzenie Laboratorium badawczego firmy GrupaGeofusion sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913696 2022-06-24
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa wyposażenia zwierzętarni na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PN/D/2022/05/15 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937623 2022-06-24
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa systemu dyfraktometrii rentgenowskiej do próbek proszkowych dla Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie. Numer referencyjny: DZP.24.2.7.2022 1. Przedmiotem postępowania jest dostarczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927366 2022-06-24
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, wniesienia, montażu i uruchomienia aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Wydziału Chemii w ramach projektu ATOMIN 2.0 – postępowanie w podziale na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)