Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8912339 2022-05-26
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego na potrzeby Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924757 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie Zakup zamrażarki laboratoryjnej 2 sztuk myjek do mycia okien oraz 66 sztuk dekoderów/tunerów DVB-T2 dla KWP w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912589 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie INS/BCK/ZO-9/2022 Wykonanie badań morfologii metodą SEM, mapowania składu powierzchni STEM-EDS oraz HRTEM prekursorów i katalizato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917969 2022-05-27
godz. 23:59
Lubelskie Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy zestawów stanowiskowych stołowych w celu realizacji projektu „Konfigurowalne ramię do stabiliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918611 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do analizy białek na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej KUL. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919633 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie Prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem wysokiej jakości ekstrudowanej żywności funkcjonalnej w oparciu o innowacyjny proces tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924631 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie Przegląd serwisowy analizatorów laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924632 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie Przegląd okresowy - sprawdzenie poprawności działania urządzenia, oraz kalibracja bloku grzejnego należącego do zestawu urządzeń P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922205 2022-05-30
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa i montaż wysokosprawnego chromatografu pola odśrodkowego FCPC (1 kpl.)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875623 2022-05-30
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa modułów do rozbudowy urządzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni Numer referencyjny: PN/34-2022/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów do rozbudowy funkcjonalnej u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915045 2022-05-30
godz. 12:00
Lubelskie DOSTAWA ANALIZATORA TOC , znak sprawy DZ-23/50/22 analizator TOC DZ-23/50/22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920996 2022-05-30
godz. 12:00
Lubelskie jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych_DZ-23/48/22 Część 1: odczynniki laboratoryjne Część 2: odczynniki laboratoryjne Część 3: materiały pomocnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876675 2022-05-30
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy A-sense Sp. z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji kannabidiolu synt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8865674 2022-05-30
godz. 23:59
Mazowieckie Innowacja w medycynie - wdrożenie do produkcji wyników własnych prac B+R w Konmex sp. z o.o. w postaci jednorazowego narzędzia lap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870973 2022-05-30
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polietylenowego LHPPE® (Low Humidity Pure Poliethylene) 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933659 2022-05-31
godz. 00:00
Lubelskie Realizacja usługi wykonania podstawowych pomiarów parametrów sieci oraz przeprowadzenia analizy pod kątem doboru i zastosowania ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924212 2022-05-31
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa szkła, drobnego sprzętu laboratoryjnego i zużywalnego Część 1: Końcówki do pipet, głaszczki, ezy, pojemniki Część 2: drobny sprzęt laboratoryjny Część 3: dozowniki, pipety i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8935600 2022-05-31
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa alkoholu skażonego 99% Etanol- alkohol skażony 99% 5l/op. np. nr kat. 1010536 lub produkt równoważny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8935070 2022-05-31
godz. 14:00
Lubelskie Sekwencjonowanie WGS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932625 2022-05-31
godz. 15:00
Lubelskie Zakup i dostawa - Homogenizator OV5- 1 szt, statyw do homogenizatora OV5- 1 szt, zestaw rozdrabniający do homogenizatoraOV5 - 1 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912180 2022-05-31
godz. 15:00
Lubelskie Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu w ramach Progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926931 2022-05-31
godz. 23:59
Lubelskie System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926930 2022-05-31
godz. 23:59
Lubelskie Tomograf elektryczny do innowacyjnego obrazowania i monitorowania obszarowego z wykorzystaniem mapy potencjałów węzłowych Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928085 2022-05-31
godz. 23:59
Lubelskie Zakup dedykowanych systemów SMART do obiektu hotelowo-usługowego w Lublinie Przedmiot zamówienia związany jest z zakupem przez za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923093 2022-06-01
godz. 12:00
Lubelskie dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania, znak sprawy DZ-23/51/22 Część 1: termocykler , 1 szt Część 2: kulkowy homogenizator do tkanek, 1 szt Część 3: spektrofotomet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930361 2022-06-02
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników diagnostycznych na potrzeby realizacji badań objętych projektem GOSPOSTRATEG – III– 2 zadania Część 1: Odczynniki chemiczne jak w katalogu Thermo Fisher Scientific lub r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931602 2022-06-02
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie „Raportu z realizacji Projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” realizowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898963 2022-06-02
godz. 12:00
Lubelskie Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych 2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899849 2022-06-02
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz surowców do prac rozwojowych w ramach projektu "Zielona technolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931218 2022-06-02
godz. 15:00
Lubelskie Telekomunikacyjne złącze rozłączne dla włókna wielordzeniowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Młodszy Specjali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)