Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: wielkopolskie - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8900074 2022-05-23
godz. 10:00
Wielkopolskie TPm-36/21 Dostawa z transportem, podłączeniem i instalacją dygestoriów metalowych i dygestoriów laminowanych dla Jednostek UMP z podziałem na 2 części wraz z przeszkoleniem pracowników Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924894 2022-05-27
godz. 12:05
Wielkopolskie 02/05/2022 Dostawa generatora azotu NM32LA o wydajności 32 l/min wraz z transportem, instalacją i przeszkoleniem PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928275 2022-05-27
godz. 14:12
Wielkopolskie 161780/2022 Dostawa odczynników Santa Cruz Biotechnology dla Katedry Patomorfologii i Immunologii Klinicznej PRZEDMIOT POSTĘPOWAN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928282 2022-05-27
godz. 14:47
Wielkopolskie 161779/2022 Dostawa odczynników GeneTex do Katedry Patomorfologii i Immunologii Klinicznej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 NANOS1 antib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879123 2022-05-30
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa mikroskopu laboratoryjnego jednostanowiskowego z kamerą cyfrową do Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Pediatrycznej w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933418 2022-05-30
godz. 13:00
Wielkopolskie Wybór wykonawcy usługi w zakresie wykonania badania chemicznego jakości gruntu na plażach popiołowych na składowiskach Gajówka i G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934837 2022-05-31
godz. 08:00
Wielkopolskie Badania laboratoryjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923274 2022-05-31
godz. 09:00
Wielkopolskie Najem sekwenatora następnej generacji NGS Przedmiotem zamówienia jest najem sekwenatora następnej generacji (ang. next generation sequencing NGS), umożliwiającego sekwencjonowanie przez syn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924275 2022-05-31
godz. 23:59
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby firmy Cavitel Bio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896316 2022-06-01
godz. 12:00
Wielkopolskie 1. Dostawa i instalacja wraz z uruchomieniem i szkoleniem wysokiej jakości optycznej mikroskopu biologicznego z systemem rejestrac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936480 2022-06-02
godz. 09:47
Wielkopolskie 162073/2022 Dostawa odczynników R&D Systems do Kliniki Psychiatrii Dorosłych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ELISA DY210 Human TNF-alph...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931736 2022-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie oraz wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy nowego na skalę światową testu immunochromatograficznego do wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932892 2022-06-02
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Opracowanie metod wzbogacania danych dla modeli konwersacyjnych w projekcie CAIAC Conversational Al Augmentation and Compressio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921692 2022-06-02
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa odczynników chemicznych niezbędnych do realizacji projektów naukowych: Zadanie 1: Lp. Nazwa odczynnika Nr katalogowy Producent / Dystrybutor Ilość 1. DTT, 10 g 10708984001 Roche 1 op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8877887 2022-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie oraz wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy szybkiego testu paskowego do detekcji herpeswirusów typu 1 i t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932712 2022-06-03
godz. 09:00
Wielkopolskie DOSTAWA AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH Część 1: ZESTAW RUREK TESTOWYCH Z FILTREM, Część 2: SĄCZKI I MONITORKI ZP 31/V/22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880913 2022-06-06
godz. 08:00
Wielkopolskie Dostawa końcówek jednorazowych do pipet automat., pomocniczych materiałów lab. wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy oraz pomocniczych materiałów lab. wykonanych z tworzyw sztuczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896638 2022-06-06
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa odczynników chemicznych do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Numer referencyjny: BAD.241.2.5.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8935135 2022-06-06
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa bioreaktora do hodowli mikroorganizmów POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bioreaktora do hodowli mikroorganizmów, szczegółowo określona w załączniku nr A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932244 2022-06-06
godz. 14:00
Wielkopolskie Dostawa materiałów laboratoryjnych niezbędnych do realizacji projektu naukowego. Zadanie 1: Nazwa produktu Nr katalogowy Producent/ Dystrybutor Ilość Kuwety 10x4x45 mm 67.742 Sarstedt 2 opak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932981 2022-06-07
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań fizykochemicznych oczyszczonych wód opadowo- roztopowych. 5 Pakietów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923892 2022-06-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografu gazowego z detektorem masowym i autosamplerem wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8935864 2022-06-10
godz. 10:30
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatorów aparatów słuchowych oraz aparatury do pomiarów na uchurzeczywistym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku A do SW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927387 2022-06-20
godz. 08:00
Wielkopolskie Dostawa wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin, wzorców pestycydów oraz płytek do oznaczania liczby Escherichia coli Dostawa wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926385 2022-06-24
godz. 23:59
Wielkopolskie Antyadhezyjne rozpylacze rolnicze z funkcją zawirowania cieczy, oparte na pracach B+R, innowacyjnym produktem firmy MMAT AGRO TECH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)