Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8924037 2022-05-27
godz. 08:00
Świętokrzyskie ZP nr 479/2022 Dostawa wagi analitycznej wraz ze stolikiem dla potrzeb Pracownii Chemii LK KWP w Kielcach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924021 2022-05-27
godz. 08:25
Świętokrzyskie ZP nr 480/2022 Dostawa destylatora elektrycznego dla potrzeb Pracownii Chemii LK KWP w Kielcach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Destyla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920550 2022-05-27
godz. 13:00
Świętokrzyskie Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej oraz urządzeń medycznych dla UJK w Kielcach, z podziałem na części: Część 1 Liofilizator ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887020 2022-05-27
godz. 15:00
Świętokrzyskie Pobranie próbek i wyznaczenie na podstawie podsiadanej przez Zamawiającego Instrukcji średniej gęstości objętościowej i wilgotnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924773 2022-05-30
godz. 14:00
Świętokrzyskie Dostawa wyposażenia laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920920 2022-05-31
godz. 12:00
Świętokrzyskie KML-23/2022 Przetarg nieograniczony - Zakup fabrycznie nowego spektrometru ICP-OES do oznaczeń metali metodą optycznej spektrometr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926997 2022-05-31
godz. 14:00
Świętokrzyskie Dostawa wzorcowanego stanowiska testowego do sprawdzania czujników ciśnienia z czujnikiem wzorcowym – 1 komplet.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932105 2022-06-01
godz. 12:00
Świętokrzyskie Wdrożenie unikatowego urządzenia laserowego przeznaczonego do usuwania powłok z wykorzystaniem zjawiska mokrej ablacji laserowej. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932106 2022-06-01
godz. 12:00
Świętokrzyskie Wdrożenie unikatowego urządzenia laserowego przeznaczonego do usuwania powłok z wykorzystaniem zjawiska mokrej ablacji laserowej. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931172 2022-06-02
godz. 12:00
Świętokrzyskie Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 8 pakietów. Część 1: Antygeny i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896638 2022-06-06
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa odczynników chemicznych do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Numer referencyjny: BAD.241.2.5.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934184 2022-06-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa odczynników chemicznych. ADP.2301.33.2022 Część 1: Odczynniki chemiczne dla Filii w Sandomierzu Część 2: Odczynniki chemiczne dla Collegium Medicum Część 3: Odczynniki chemi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913699 2022-06-20
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa zestawu treningowego Numer referencyjny: ADP.2301.45.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wniesienie zestawów treningowych dla Pracowni Automatyki UJK w Kielcach, Filia w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)