Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: pomorskie - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8915911 2022-05-27
godz. 09:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do diagnostyki choroby Aujeszkyego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku WIW-a-z.272.8.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915537 2022-05-27
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID 006/RID/2018/2019 - wielokanałowy hydroakustyczny wzmacniacz napięcia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915636 2022-05-27
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa kompaktowego czujnika na potrzeby projektu iCovid, platforma impedancyjna do ilościowej analizy interakcji wirus-receptor ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915529 2022-05-27
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa części i elementów próżniowych na potrzeby projektu iCovid, platforma impedancyjna do ilościowej analizy interakcji wirus-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917096 2022-05-27
godz. 15:00
Pomorskie Dostawa kompletnego stanowiska badawczego, zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 2 do zamówienia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923026 2022-05-30
godz. 08:31
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw do pomiaru odkształceń dynamicznych 1. Zestaw do pomiaru odkształceń dynamicznych Liczba kanałów:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866368 2022-05-30
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS w mikroobjętościach dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Numer referencyjny: 5750.291.1.56.2022.ER 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925438 2022-05-30
godz. 12:00
Pomorskie Usługa wykonania analiz chemicznych próbek stałych (karbonizaty, węgle aktywne, produkty otrzymane z karbonizatów).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937895 2022-05-30
godz. 12:43
Pomorskie Dostawa zestawu do oznaczania aktywności oddechowej mikroorganizmó - AT4 do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku PRZEDMIOT POSTĘPOWAN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907094 2022-05-30
godz. 15:00
Pomorskie Pionieering hybrid materials for CO2 photoconversion” Nr: NOR/SGS/HotHybrids/0130/2020-00. Projekt finansowany z środków Mechanizm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870574 2022-05-30
godz. 23:59
Pomorskie Opracowanie innowacyjnych kombinacji złożonych leków hipotensyjnych. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie retrospektywnej ana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875074 2022-05-30
godz. 23:59
Pomorskie Opracowanie innowacyjnej postaci leku zawierającego przeciwciało monoklonalne do stosowania w leczeniu nieswoistych stanów zapalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924371 2022-05-30
godz. 23:59
Pomorskie Platforma technologiczna zaprojektowana do rozwoju i badania związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworów. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933035 2022-05-31
godz. 08:15
Pomorskie Dostawa termopary płaszczowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875580 2022-05-31
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa elementów stanowiska do badania konfiguracji sieci elektroenergetycznej Numer referencyjny: 15/ZP/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stanowiska laboratoryjnego do badan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924411 2022-05-31
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji specjalisty w zakresie właściwości asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych do bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878277 2022-06-01
godz. 23:59
Pomorskie Opracowanie innowacyjnej postaci leku zawierającego przeciwciało monoklonalne do stosowania w leczeniu nieswoistych stanów zapalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923874 2022-06-02
godz. 09:30
Pomorskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do izolacji kwasów nukleinowych kompatybilnych z urządzeniem Maxwell RSC Instrument dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926395 2022-06-02
godz. 10:00
Pomorskie Ekologiczne asfalty Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty w zakresie fotokatalizy w projekcie pn. "Ekologiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931837 2022-06-02
godz. 10:00
Pomorskie Innowacyjne preparaty polifenolowe pozyskane z owoców jagodowych wykorzystywane w prewencji i profilaktyce skutków ubocznych terap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933536 2022-06-03
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa odczynników chemicznych do badań i analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 11 części Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934091 2022-06-03
godz. 09:00
Pomorskie GUM2022ZP0049 Usługa polegająca na zbieraniu i przygotowywaniu materiału biologicznego do badań naukowych w postaci prób krwi pełn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8938016 2022-06-03
godz. 12:46
Pomorskie Dostawa wagosuszarki do wyznaczania wilgotności próbki na podstawie ubytku masy do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku PRZEDMIOT POS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930511 2022-06-03
godz. 14:00
Pomorskie Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu eksploatacyjnego do badań laboratoryjnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawy drobnego sprzętu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936068 2022-06-03
godz. 23:59
Pomorskie Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do opracowania nowego autonomicznego systemu AIRPORT FAUNA MONITORING SYSTEM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896638 2022-06-06
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa odczynników chemicznych do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Numer referencyjny: BAD.241.2.5.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879126 2022-06-07
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa systemu do uzyskiwania i archiwizacji komórek i tkanek dostosowany do potrzeb biobanku klinicznego i dla badań wielkoformatowych Numer referencyjny: GUM2022ZP0039 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8888104 2022-06-07
godz. 10:00
Pomorskie SMART-IDHUB:System Zarządzania scentralizowanymi i rozproszonymi środkami identyfikacji opartymi o Blockchain i wykorzystujący kry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907562 2022-06-07
godz. 15:00
Pomorskie Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach Wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886640 2022-06-07
godz. 23:59
Pomorskie Opracowanie innowacyjnych kombinacji złożonych leków hipotensyjnych. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch badań toks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)