Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8815650 2022-05-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa aparatu ultrasonograficznego 3D klasy premium do badań echokardiograficznych wraz z głowicami Numer referencyjny: I0CZZ000.271.11.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ult...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8825249 2022-05-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 3 części: Część 1 - odczynników chemicznych proteomicznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848557 2022-05-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa zintegrowanego systemu badań trybologicznych oraz cech (termo)mechanicznych żywności do Laboratorium innowacyjnych technologii nutraceutyków i żywności funkcjonalnej Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909857 2022-05-27
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa systemu do dokumentacji żeli i blotów z zaawansowaną detekcją chemiluminescencji i fluorescencji dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem w zakresie obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910824 2022-05-27
godz. 12:00
Dolnośląskie Opracowanie linii wzorniczej dywanów i wykładzin w technologii axminster 80/20 zintegrowanych z podkładem z filcu syntetycznego lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902231 2022-05-27
godz. 15:00
Dolnośląskie Usługi analityczne: wykonanie analiz chemicznych i fizykochemicznych węgla kamiennego oraz UPS-ów dla instalacji Elektrociepłowni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903134 2022-05-27
godz. 16:00
Dolnośląskie Zakup zestawu do badania betonu i gipsu -3 części null

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903285 2022-05-27
godz. 16:00
Dolnośląskie Budowa Centrum Innowacji i Skalowania Procesów Aparat do oznaczania zawartości powietrza w betonie (porozymetr) Zakup i dostawa a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916694 2022-05-27
godz. 23:59
Dolnośląskie System detekcji kulawizny bydła na podstawie ruchliwości krów, charakterystyki chodu i platformy tensometrycznej, z wykorzystaniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916898 2022-05-27
godz. 23:59
Dolnośląskie 19.05.2022 "Wzorcowanie Gęstościomierzy oscylacyjnych: DMA 4500 M, DMA 5000 M. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Gęstościomierz oscylacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916358 2022-05-27
godz. 23:59
Mazowieckie Innowacyjne na skalę światową zastosowanie struktury core-shell w materiałach katodowych dedykowanych ogniwom litowojonowym i sodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906969 2022-05-30
godz. 10:00
Dolnośląskie KPN/8/2022Oszacowania poziomu podobieństwa genetycznego pomiędzy populacjami wybranych gatunków roślin łąkowych 1. W mezoregionie Karkonosze obserwujemy postępujący spadek powierzchni obsza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869777 2022-05-30
godz. 11:00
Dolnośląskie Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych TL/10/22 Zakup spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917154 2022-05-30
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa skaningowego mikroskopu elektronowego model Auriga 60 . Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy skaningowego mikroskopu elektronowego model Auriga 60 SN: 46-14. Zamówienie obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927233 2022-05-30
godz. 12:00
Dolnośląskie Modernizacja układu pomiarowego parametrów wody basenowej i sterowania dozowaniem środków chemicznych na Basenie Odkrytym Chrobry ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933403 2022-05-30
godz. 23:59
Dolnośląskie Dostawa materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929993 2022-05-31
godz. 07:57
Dolnośląskie 25.05.2022 Awaria procesora w Termohigrometrze LB-710D PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Awaria procesora w Termohigrometrze LB-710D Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929973 2022-05-31
godz. 08:26
Dolnośląskie 25.05.2022 Awaria aparatu Refraktometr typ J457 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Awaria aparatu Refraktometr typ J457 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929008 2022-05-31
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa aparatu do badań urodynamicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913210 2022-05-31
godz. 23:59
Dolnośląskie JGZH_LP_JG_22_14 Ocena wpływu wód kopalnianych LGOM na jakość wód rzeki Odry w rejonie zrzutu w latach 2023-2025

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924350 2022-05-31
godz. 23:59
Dolnośląskie Zaawansowana diagnostyka raka prostaty przy użyciu metod machine learning oraz deep learning Przedmiot zamówienia obejmuje działa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924351 2022-05-31
godz. 23:59
Dolnośląskie Zaawansowana diagnostyka raka prostaty przy użyciu metod machine learning oraz deep learning Przedmiot zamówienia obejmuje działa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929982 2022-05-31
godz. 23:59
Dolnośląskie RFP – zakup usługi przeglądu serwisowego 2 spektrofotometrów ICP-OES firmy Agilent 5110

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928759 2022-06-01
godz. 10:00
Dolnośląskie Testy bezpieczeństwa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934151 2022-06-01
godz. 14:00
Dolnośląskie Zakup akcesoriów laboratoryjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w aso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927113 2022-06-02
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa przystawki ciśnieniowej do magnetometru SQUID”.Miejsce dostawy: Wydział Chemii UWr, ul. F. Joliot – Curie 14, 50-383 Wrocław, w godzinach między 8:00-15...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924274 2022-06-02
godz. 13:00
Dolnośląskie Przedmiot zamówienia obejmuje: Sporządzenie Bazy danych o zarządzanych nieruchomościach w ramach projektu pn. "Budowa systemu do z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909594 2022-06-02
godz. 14:00
Dolnośląskie Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu Zapytania oferto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934401 2022-06-02
godz. 23:59
Dolnośląskie RFP - Zakup, dostawa i instalacja mineralizatora Kjeldahla

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920025 2022-06-03
godz. 09:00
Dolnośląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ZAKUP MATERIAŁÓW DO LABORATORIUM INFORMATYCZNO-ELEKTRONICZNE wg załącznika 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)