Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8872959 2022-05-16
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja systemu wody chłodzącej demineralizowanej w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS” przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie. 80.272.87.2022 Wykonanie prac budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8815650 2022-05-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa aparatu ultrasonograficznego 3D klasy premium do badań echokardiograficznych wraz z głowicami Numer referencyjny: I0CZZ000.271.11.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ult...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8825249 2022-05-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 3 części: Część 1 - odczynników chemicznych proteomicznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848557 2022-05-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa zintegrowanego systemu badań trybologicznych oraz cech (termo)mechanicznych żywności do Laboratorium innowacyjnych technologii nutraceutyków i żywności funkcjonalnej Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8809435 2022-05-20
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa i montaż kompletnego systemu pomiarowego do prowadzenia pomiarów emisji elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych, na zgodność z wymaganiami normy SDIP-27/2; CISPR 11:2015...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851592 2022-05-23
godz. 09:00
Śląskie Dostawa sortera komórek w technologii cytometrii przepływowej oraz bioreaktora Numer referencyjny: RZP/PN/14/22 Przedmiotem podzielono na 2 pakiety: Pakiet nr 1 – sorter komórek w technologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900074 2022-05-23
godz. 10:00
Wielkopolskie TPm-36/21 Dostawa z transportem, podłączeniem i instalacją dygestoriów metalowych i dygestoriów laminowanych dla Jednostek UMP z podziałem na 2 części wraz z przeszkoleniem pracowników Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893393 2022-05-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem w zestawie z napylarką oraz suszarką dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899135 2022-05-24
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wraz z instalacją stanowiska do oznaczania właściwości redukcyjnych spieków i rud”Stanowisko ma być fabrycznie nowe, w pełni sprawne technicznie. W okres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907334 2022-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa: w części 1 zamówienia - komory próżniowej; w części 2 zamówienia - komór próżniowych na wnękę optyczną; w części 3 zamówienia - pasywnych osłon termicznych do układu próżniowego. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869514 2022-05-24
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z mikroanalizą rentgenowską SEM-EDS Numer referencyjny: W9/ZP/RCOP/1/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skaningowego mikroskopu elektro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907515 2022-05-24
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń laboratoryjnych do badań na zwierzętach, w tym klatek i innego wyposażenia do hodowli zwierząt Część 1: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laborato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909218 2022-05-25
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa chromatografu gazowego wraz z osprzętem niezbędnym do detekcji H2 oraz O2 dla Wydziału Chemii ul. Pasteura 1, Warszawa 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910296 2022-05-25
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa odczynników do realizacji projektu pn. "Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909860 2022-05-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Część 1: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmiń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875556 2022-05-26
godz. 08:30
Śląskie Dostawa systemu chłodzącego do pomiarów dielektrycznych Numer referencyjny: RZP/PN/20/22 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa systemu chłodzącego do pomiarów dielektrycznych. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860120 2022-05-26
godz. 09:00
Śląskie Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej Numer referencyjny: RZP/PN/33/22 Przedmiot zamówienia podzielono na 11 pakietów: Pakiet nr 1 – łuskarka do lodu; Pakiet nr 2 – łaźnia wodna, mieszadł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912339 2022-05-26
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego na potrzeby Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916139 2022-05-27
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa preparatu EPUROCET P130S-400 kg i kompleksowe fizyko-chemiczne badanie wody w obiegu wodno-parowym kotłowni-4 kompletne ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906328 2022-05-27
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa zestawu ciekłokrystalicznego fazowego przestrzennego modulatora światła wraz z jednostką sterującą

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928887 2022-05-27
godz. 08:00
Śląskie DOSTAWA LASERA WIELOLINIOWEGO TYP PM 40-MG HILTI Z AKCESORIAMI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924037 2022-05-27
godz. 08:00
Świętokrzyskie ZP nr 479/2022 Dostawa wagi analitycznej wraz ze stolikiem dla potrzeb Pracownii Chemii LK KWP w Kielcach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924021 2022-05-27
godz. 08:25
Świętokrzyskie ZP nr 480/2022 Dostawa destylatora elektrycznego dla potrzeb Pracownii Chemii LK KWP w Kielcach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Destyla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915581 2022-05-27
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa testów diagnostycznych ELISA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Część 1: Pakiet nr 1: Dostawa testów ELISA do diagnostyki gorączki Q - zgodnie z zapisami Rozdziału III ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915911 2022-05-27
godz. 09:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do diagnostyki choroby Aujeszkyego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku WIW-a-z.272.8.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915537 2022-05-27
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID 006/RID/2018/2019 - wielokanałowy hydroakustyczny wzmacniacz napięcia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915887 2022-05-27
godz. 09:00
Mazowieckie DOSTAWA ELEMENTÓW DO BADAŃ SYSTEMÓW W RAMACH PROJEKTU OPTOKRYPT Część 1: Dostawa diod laserowych z modułem sterownika do badań Część 2: Dostawę modułów modulatorów fazy do badań 52/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924034 2022-05-27
godz. 09:00
Mazowieckie U0086/1090/2022 Ocena biozgodności i potencjału kościotwórczego hydrożeli z decelularyzowanej macierzy zewnątrzkomórkowej kości – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924978 2022-05-27
godz. 09:00
Mazowieckie U0085/1090/2022 Opracowanie konstrukcji dozownika do gęstwy oraz systemu mocowania podłoży piankowych na stanowisku odlewania z gę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906855 2022-05-27
godz. 09:00
Małopolskie Dzierżawa analizatora hematologicznego,analizatora koagulogicznego,analizatoraPOCT,analizatora i wirówki laboratoryjnej do oznaczania białek specyficznych wraz z odczynnikami i materiałami z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)