Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8868518 2022-05-12
godz. 10:30
Śląskie Dostawa twardościomierza uniwersalnego dla Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. Dostawa twardościomierza uniwersalnego dla Katedry Inżynierii Materiałowej Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872959 2022-05-16
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja systemu wody chłodzącej demineralizowanej w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS” przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie. 80.272.87.2022 Wykonanie prac budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8815650 2022-05-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa aparatu ultrasonograficznego 3D klasy premium do badań echokardiograficznych wraz z głowicami Numer referencyjny: I0CZZ000.271.11.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ult...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8825249 2022-05-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 3 części: Część 1 - odczynników chemicznych proteomicznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896372 2022-05-19
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzenia typu Plasma Cleaner do czyszczenia preparatu i komory Skaningowego Mikroskopu Elektronowego ZP/5/22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848557 2022-05-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa zintegrowanego systemu badań trybologicznych oraz cech (termo)mechanicznych żywności do Laboratorium innowacyjnych technologii nutraceutyków i żywności funkcjonalnej Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860160 2022-05-20
godz. 09:30
Małopolskie Zakup i dostawa mikroskopów stereoskopowych dla Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Numer referencyjny: DZP-291-1869/2022 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863384 2022-05-20
godz. 10:00
Śląskie Dostawa Spektrometru masowego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS Numer referencyjny: OA.272.6.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spektrometru masowego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8809435 2022-05-20
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa i montaż kompletnego systemu pomiarowego do prowadzenia pomiarów emisji elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych, na zgodność z wymaganiami normy SDIP-27/2; CISPR 11:2015...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893374 2022-05-20
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa zestawu dwóch jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi każda podłączona bezpośrednio do systemu próżniowego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863355 2022-05-23
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa analizatorów wektorowych sieci dla Instytutu Elektroniki (2 szt.) WIEiT- KC-zp.272-200/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-200/22 Dostawa analizatorów wektorowych sieci dla Instytutu El...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851592 2022-05-23
godz. 09:00
Śląskie Dostawa sortera komórek w technologii cytometrii przepływowej oraz bioreaktora Numer referencyjny: RZP/PN/14/22 Przedmiotem podzielono na 2 pakiety: Pakiet nr 1 – sorter komórek w technologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900074 2022-05-23
godz. 10:00
Wielkopolskie TPm-36/21 Dostawa z transportem, podłączeniem i instalacją dygestoriów metalowych i dygestoriów laminowanych dla Jednostek UMP z podziałem na 2 części wraz z przeszkoleniem pracowników Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903961 2022-05-23
godz. 10:00
Lubelskie sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2022 r. - postępowanie powtórzone (DZ-23/39/22) Część 1: odczynniki laboratoryjne Część 2: odczynniki laboratoryjne Część 3: odczynn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869494 2022-05-23
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Numer referencyjny: BF-2.262.17.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8905913 2022-05-24
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do endoskopowego obrazowania fluorescencyjnego w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)2. Szczegółowy opis minimalnych wymaganych parametrów tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869514 2022-05-24
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z mikroanalizą rentgenowską SEM-EDS Numer referencyjny: W9/ZP/RCOP/1/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skaningowego mikroskopu elektro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893393 2022-05-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem w zestawie z napylarką oraz suszarką dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899135 2022-05-24
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wraz z instalacją stanowiska do oznaczania właściwości redukcyjnych spieków i rud”Stanowisko ma być fabrycznie nowe, w pełni sprawne technicznie. W okres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902311 2022-05-24
godz. 10:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest: System do rejestracji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) u ludzi dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.Szczegółowe wyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903878 2022-05-24
godz. 10:00
Mazowieckie DOSTAWA MATERIAŁÓW SPECJALISTYCZNYCH DŚ I KRYMINALISTYCZNYCH ŻW Część 1: Zadanie nr 1: Materiały do walizek śledczych Część 2: Zadanie nr 2: Testy do identyfikacji substancji Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907334 2022-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa: w części 1 zamówienia - komory próżniowej; w części 2 zamówienia - komór próżniowych na wnękę optyczną; w części 3 zamówienia - pasywnych osłon termicznych do układu próżniowego. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906697 2022-05-24
godz. 10:30
Pomorskie Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego w podziale na 34 zadania Część 1: Produkty chemiczne - 10 pozycji Część 2: Produkty chemiczne Część 3: 3 pozycje - wyroby szklane labor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907515 2022-05-24
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń laboratoryjnych do badań na zwierzętach, w tym klatek i innego wyposażenia do hodowli zwierząt Część 1: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laborato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854257 2022-05-24
godz. 11:30
Opolskie Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz wdrożenie do działalności badawczej i diagnostycznej urządzeń i aparatury medycznej Numer referencyjny: DZP/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906714 2022-05-24
godz. 12:00
Lubelskie SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I ZESTAWÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ W ROKU 2022 – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE Część 1: Zadanie 12.1.4 startery/sondy oligonukleotydowe Część 2: Zadanie 12.2.5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912600 2022-05-25 Zachodniopomorskie Dostawa szafy chłodniczej do laboratorium Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Stałym lotniczym przejściu granic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923364 2022-05-25 Śląskie Dostawę ekstrudera laboratoryjnego / The preliminary inquiry for the supply of laboratory extruder

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916686 2022-05-25
godz. 07:00
Śląskie Dostawa odczynników i środków chemicznych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic - numer grupy 244-1 1 ROZTWÓ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860118 2022-05-25
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Numer referencyjny: WIW-AD.272.12.2022 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)