Zlecenia - Praca - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10128003 2023-12-11
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenia kompleksowej obsługi manewrowej wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Bielsko-Biała

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10095436 2023-12-11
godz. 12:00
Dolnośląskie PROWADZENIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - PAULIŃSKA Zadanie ma polegać na wsparciu infrastrukturalnym dla między innymi 10 wrocławskich organizacji pozarządowych (w tym podmiotów wymie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10139745 2023-12-13
godz. 12:00
Wielkopolskie Uruchomienie i prowadzenie Autoryzowanego Punktu obsługi Programu Konińska Karta Mieszkańca w 2024 roku Program Konińska Karta Mieszkańca jest elementem polityki promocyjnej i społecznej Mia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10131182 2023-12-14
godz. 10:00
Śląskie wyboru wykładowcy (policjanta) prowadzącego szkolenia dla osób kierujących ruchem drogowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119362 2023-12-15
godz. 12:00
Wielkopolskie Poszukuje pielęgniarek/opiekunów medycznych mogących świadczyć usługi w formie bezpośredniej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie za członków rodzin lub opiekunów sprawujących ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127276 2023-12-15
godz. 15:00
Podlaskie Usługa będzie realizowana w ramach badania pn. Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10129889 2023-12-15
godz. 15:00
Podlaskie Usługa będzie realizowana w ramach badania pn. Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10140513 2023-12-27
godz. 00:00
Dolnośląskie Realizacja zadania publicznego w latach 2024 - 2026 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)