Przetargi i zamówienia - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486869 2020-06-03
godz. 10:00
Mazowieckie Roboty budowlane związane z utrzymaniem wód na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – Nadzór Wodny w Grybowie Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500550 2020-06-05 Dolnośląskie Opracowanie Instrukcji próbnego obciążenia wodą dla zadania Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509814 2020-06-05 Mazowieckie Opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego następujących artykułów promocyjnych, łącznie z nadrukiem graficzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7464995 2020-06-05
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy sieci gazowej z przyłączem w m.Pabianice ul. Witolda Eichlera (G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7464994 2020-06-05
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie sieci gazowej z 1 przyłączem w miejscowości Babice, dz. 296/25; Kompleksowe wykonanie sieci gazowej z 1 przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478125 2020-06-05
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja sieci gazowej w m. Łódź ul. Marczyńskich dz. 29/9, 29/10 Kompleksowa realizacja sieci gazowej niskiego ciś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478127 2020-06-05
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w miejscowości Zduńska Wola, ul. Laskowa do pos. 5 (dz. 573), 7 (dz. 560), 9 (dz. 575)....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495857 2020-06-05
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy gazociągu wraz z przyłączami do nieruchomości w m. Kalonka ul. A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495596 2020-06-05
godz. 08:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych maszyn, urządzeń i sprzętu dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512471 2020-06-05
godz. 08:00
Mazowieckie zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników IZ Lublin na 2020r

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7455010 2020-06-05
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M Kopernika PAN z podziałem na 5 części Numer referencyjny: DAS-251-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493497 2020-06-05
godz. 09:00
Lubelskie „Zakup i dostawa prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498373 2020-06-05
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji wykonawczej i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Miejsca Obsługi Klienta w jednostce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503609 2020-06-05
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa sieci gazowych śr./c wraz z przyłączami gazu śr./c w miejscowościach Świercze, Kadłub, Stare Koźle, Kędzierzyn-Koźle - wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505924 2020-06-05
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Podgórzyn, Przesieka. Umowa jednorazowa. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505353 2020-06-05
godz. 09:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa papieru, kartonu i innych nośników do druku cyfrowego, zgodnie ze specyfikacją

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506904 2020-06-05
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup 6 sztuk drukarek Konica Minolta Bizhub 4000i lub drukarek o parametrach porównywalnych jednak nie gorszych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507945 2020-06-05
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków gospodarczych w Gdyni przy ul. Osada Kolejowa 13a oraz przyłącza wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510574 2020-06-05
godz. 09:00
Dolnośląskie Zakup i dostawa sadzonek drzew liściastych dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512239 2020-06-05
godz. 09:00
Śląskie Dostawa arkusza blachy miedzianej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2020 ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514131 2020-06-05
godz. 09:00
Śląskie zakup gaśnic GP-6xABC Gloria, model PDE 6 dla COBEX Polska 1. GP-6xABC Gloria, model PDE 6 12 Sztuka 2. Skrzynka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515004 2020-06-05
godz. 09:00
Śląskie Dostawa wycinka koła ze stali S235 lub S355 o kącie wycinka 155 stopni, promieniu wewnętrznym R-620mm, promieniu zewnętrznym R-725...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495212 2020-06-05
godz. 09:30
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji - 3 zadania Zadanie 1. „Przebudowa siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471100 2020-06-05
godz. 09:30
Śląskie Dostawa samochodu do transportu pacjentów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506290 2020-06-05
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa odczynników dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego. Numer referencyjny: PLAD.2.2020.PN.ET 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501237 2020-06-05
godz. 09:40
Mazowieckie Usługa monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506430 2020-06-05
godz. 09:45
Mazowieckie Dostawa mebli do laboratorium elektronicznego wraz z montażem Numer referencyjny: MAB-251-07/20 1.1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7420496 2020-06-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazociągu n/c wraz z przyłączami gazu n/c i ś/c w m. Inowrocław, ul. Szar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7430755 2020-06-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę gazociągu ś/c – m. Inowrocław, ul. Błażka. Numer referencyjny: 2020/W8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)