Przetargi i zamówienia - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8992810 2022-07-07 Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy / rozbudowy systemów kontroli dostępu w budynkach Sądu Rejonowego Lubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8997114 2022-07-07 Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę odcinka drogi le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002794 2022-07-07 Podkarpackie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia cmentarza Starego przy ul. Targowej w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007545 2022-07-07 Mazowieckie WYKONANIE EKSPERTYZY/ OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, GOSPODARKI WODNEJ LUB MELIORACJI WODNEJ w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007526 2022-07-07 Mazowieckie WYKONANIE EKSPERTYZY/ OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, GOSPODARKI WODNEJ LUB MELIORACJI WODNEJ w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007505 2022-07-07 Mazowieckie WYKONANIE EKSPERTYZY/ OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, GOSPODARKI WODNEJ LUB MELIORACJI WODNEJ w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015965 2022-07-07 Zachodniopomorskie Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dostosowania istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Krajnik-Glinki w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018499 2022-07-07 Świętokrzyskie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z szacunkiem kosztów budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976111 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Sopot Sopot gmina miejska ul. Artura Grottgera 7 nr dzial.: 0001-35 39.22# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa linii kablowej 0,4 kV d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8960163 2022-07-07
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki. Zakres prac w ramach projektu koncepcyjnego wystawy Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki obejmuje:1. Wer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8984736 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Niesiołowice Stężyca gmina wiejska nr dzial.: 150/45 42.22# Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania domu letniskowego na dz. 150/45 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986889 2022-07-07
godz. 08:00
Śląskie Opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania BO pn. „Osiedle Śródmieście Bielsko: Remont chodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988583 2022-07-07
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Remont budynku nr 14 na terenie kompleksu wojskowego w Ełku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; Etap I – dokumentacja techniczna wraz z częściową rozbiórką. 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989106 2022-07-07
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Kołobrzeg Kołobrzeg gmina miejska ul. Ogrodowa nr dzial.: 119/6 949.22#Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zabudowę szafki pomiar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989809 2022-07-07
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Rudzkiej 13 (budynek A) w Rybniku Wymagany za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991828 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gowino Wejherowo gmina wiejska ul. Jeziorna 30 nr dzial.: Gowino-309/2 43.22#budowa przyłacza kablowego z ist. słupa do P1 wg WP-P/22/019626;...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992871 2022-07-07
godz. 08:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie „zaprojektuj, wybuduj” na terenie RE Busko - (teren PE Chmielnik) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992725 2022-07-07
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie INWENTARYZACJA I AUDYT BRD PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993271 2022-07-07
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont odciągów spalin wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w budynku nr 126 na terenie kompleksu wojskowego w Orzyszu. 2. Szczegółowe informacje do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996165 2022-07-07
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oraz budowy sieci gazowych: Łódź ul. Poetycka dz. 73 ZADANIE 1: Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998252 2022-07-07
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa gazociągu przyłącza wraz dokumentacją UP/00466035/Częstochowa/Dobrzyńska/Gazownia Częstochowa PT+RBM/UP/00466035/Częstochowa/Dobrzyńska/Gazownia Częstochowa • Gazociąg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998249 2022-07-07
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa gazociągu przyłącza wraz dokumentacją PT+RBM/UP/00465760/Częstochowa/Liliowa/Gazownia Częstochowa PT+RBM/UP/00465760/Częstochowa/Liliowa/Gazownia Częstochowa • Gazociąg ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999670 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gowino Wejherowo gmina wiejska ul. Jeziorna 30 nr dzial.: Gowino-309/2 43.22#budowa przyłacza kablowego z ist. słupa do P1 wg WP-P/22/019626;...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005216 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Olgierda 89 nr dzial.: 0019-2015 39.22# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa linii kablowej 0,4kV dla z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007605 2022-07-07
godz. 08:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych realizowanych w Sochaczewie (Zadanie 01746, 01750) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych realizo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008305 2022-07-07
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gniew Gniew miasto ul. Gniewskie Młyny 17A nr dzial.: 49/2 41.22# Budowa linii kablowej nN-0,4kV sprawa ZN/6495/3434MZI/2022/2203064 2 Wielki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018126 2022-07-07
godz. 08:00
Śląskie Sporządzanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej robót remontowych z tytułu usuwania szkód w budynkach, obiektach budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009636 2022-07-07
godz. 08:15
Łódzkie Świadczenie usług wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego – budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007100 2022-07-07
godz. 08:30
Śląskie Świadczenie usług projektowych dla zad.: „Budowa ulicy Gajowej i Północnej w Miasteczku Śląskim” z podziałem na części: Cz. 1: Budowa ulicy Gajowej (…), Cz. 2: Budowa ulicy P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999282 2022-07-07
godz. 08:30
Śląskie 4WOG-1200.2712.32.2022 Kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo-konserwacyjnych w podziale na 8 części Część 1: Kompleksowa obsługa inwestorska nad realizacją zadania – Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)