Przetargi i zamówienia - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8428509 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Łopuszna Polna wraz z powiązaniem z siecią SN w m. Łopuszna Polna. tryb: Zaprojektuj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428510 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN i nn w m. Kościelisko Gronik w trybie ZAPROJEKTUJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428511 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja linii SN 15kV relacji Krynica Słotwiny – Tylicz (odcinek słup nr KRS240000 – słup nr KRS240097)” tryb: ZAPROJEKTUJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445270 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/153/21 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przyłącza energetycznego:1. Wałbrzych ul Zagórzańska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445269 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/154/21 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przyłącza energetycznego:1. Bielawa, ul Generała Wła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445264 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/151/21 Świdnica, Zaułek Świętokrzyski - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przebudowy obwodów nN ze stacji WBW43104, WBW43803, WBW42905

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419620 2021-10-18
godz. 08:00
Śląskie Przeprowadzenie testów SGU w zakresie planów obrony i odbudowy zgodnie z zaleceniami PSE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440667 2021-10-18
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla 3 zadań: Modernizacja sieci nN i SN na terenie posterunku Złotoryja - zadanie 1: Mod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442224 2021-10-18
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji (projektowo - kosztorysowej oraz terenowo - prawnej) i na jej podstawie realizacja budowy dla zadania pn: „Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8382885 2021-10-18
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Numer referencyjny: PZP/TD-OWR/04942/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449172 2021-10-19
godz. 13:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie badań rewizji wewnętrznej stałych zbiorników ciśnieniowych w 15 elektrowniach wiatrowych Vestas V80 wraz z ich rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) na farmie wiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451878 2021-10-20
godz. 00:00
Śląskie Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia SWZ na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Odtworzenie oczyszczalni ścieków bytowych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438587 2021-10-20
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Budowa powiązania linii LGU971 (GPZ Chocianów) z linią LGU752 (GPZ Gromadka) -111/2021/ZAK2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441923 2021-10-20
godz. 10:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, modernizacja sieci nN oraz sieci oświetleniowej TNT w msc. Bysina, Siepraw, Czechówka i Wrząsowice w trybie Zaprojektuj i Wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460829 2021-10-20
godz. 10:00
Śląskie Usługa „Opracowanie wzmocnienia obudowy ŁP w Pochylni IV, pokład 212, partia Wschód, rejon Piłsudski poprzez kotwienie wysokie" dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435205 2021-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynków pensjonatowych: budowa przyłącza kablowego SN 15kV, budowa stacji transformatorowej wnętrzowej wolnostojącej 15/0,4 kV budowa linii kablowych nN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447937 2021-10-21
godz. 10:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji tr. 15/0,4 kV Białka Tatrzańska Środkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450748 2021-10-22
godz. 11:00
Małopolskie 115_Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Kamienna Góra – wyposażenie pola liniowego SN nr 26 w R-357 Kamienna Góra

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457841 2021-10-25
godz. 00:00
Dolnośląskie 111/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411291 2021-10-25
godz. 08:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz modernizacja sieci nN w msc. Siepraw, Krzczonów, Trzemeśnia, Pcim, Krzyszkowice, Łyczanka - Myślenice Północ 2/21 w trybie Zaprojektuj i Wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8420580 2021-10-25
godz. 08:00
Małopolskie „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN i nN w miejscowości Bystra Smętkowo w trybie „zaprojektuj-wybuduj” Umowa przyłączeniowa nr: UP/040498/2021/O09R06

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443646 2021-10-25
godz. 08:00
Małopolskie „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN i nN w miejscowości Bukowina Orawska Osiedle 2, w trybie „zaprojektuj-wybuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443645 2021-10-25
godz. 08:00
Małopolskie „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN i nN w miejscowości Czarny Dunajec Mościckiego w trybie „zaprojektuj-wybuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458330 2021-10-25
godz. 11:00
Małopolskie 108_Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457842 2021-10-26
godz. 00:00
Małopolskie 112/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391703 2021-10-26
godz. 11:00
Małopolskie "Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Zawada wraz z liniami zasilającymi 110kV i 15 kV” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: PZP/TD-OTR/02807/2021 Przedmiotem Zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458332 2021-10-26
godz. 11:00
Małopolskie 110_Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403335 2021-10-26
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie "pod klucz" na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418475 2021-10-27
godz. 10:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn.Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie(...) aglomer. śląsko-d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458331 2021-10-27
godz. 11:00
Dolnośląskie 109_Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)